Suoraan sisältöön

Ahoperän katusuunnitelma ja Haapa-Heikintien väli Järveläntie Sulunperäntie katusuunnitelman muutos

Suunnittelualue sijaitsee Jyskän kaupunginosassa noin viiden kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta itään. Haapa-Heikintien saneerattava osuus on välillä Järveläntie Sulunperäntie. Haapa-Heikintiestä erkaneva Ahoperä on tarkoitus saneerata samassa yhteydessä. Heikinahde on saneerattu aikaisemmin.

Vuonna 1987 vahvistetun asemakaavan mukainen katualueen leveys Haapa-Heikintiellä vaihtelee yhdeksästä viiteentoista metriin. Ahoperän alkuosan asemakaava on vahvistettu vuonna 1987 ja loppuosa vuonna 1996. Katualueen leveys vaihtelee kymmenestä metristä kääntöpaikan seitsemääntoista metriin. Katujen kerrosrakenteet uusitaan ja kadut asfaltoidaan. Haapa-Heikintielle rakennetaan kuusi senttimetriä korkeat yliajettavat betoniset reunatuet kadun molemmille puolille. Ahoperä rakennetaan Heikinahteen tavoin yksipuoleisella sivukaltevuudella, kuuden senttimetrin yliajettava betoninen reunatuki asennetaan vain ajoradan alareunaan. Katujen pintakuivatus hoidetaan hulevesiviemärillä.

Haapa-Heikintien ajoradan päällystetty leveys reunatuesta reunatukeen on viisi ja puoli metriä. Haapa-Heikintien liittyminen Sulunperäntiehen muutetaan kohtisuoraksi. Ahoperän ajoradan päällystetty leveys on neljä ja puoli metriä. Katujen vierialueet nurmetetaan, valaistus on uusittu vuonna 2010. Ahoperälle, Heikinahteelle ja Haapa-Heikintielle välille Järveläntie Sulunperäntie asetetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus.

Haapa-Heikintielle saneerattavan osuuden puoliväliin noin paalulle 300 esitetään hidasterakenteeksi kadun kaventamista. Kavennuksen kohdalla ajoradan leveys on kolme ja puoli metriä, väistämisvelvollisuus on osoitettu liikennemerkein. Moottoriajoneuvoliikenteen läpiajo kielletään Haapa-Heikintiellä välillä Järveläntie Sulunperäntie.

Jyväskylän Energia uusii vesi- ja viemäriputket katusaneeraustöiden yhteydessä.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2013 on varattu 375 000 euron määräraha Ahoperän ja Haapa-Heikintien väli Järveläntie Sulunperäntie katusaneerauksen toteuttamiseksi. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannukset.

Suunnitelmaluonnoksia on esitelty yleisötilaisuudessa Jyskän koululla 30.1.2013.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 19.2.– 5.3.2013.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Ahonperä pituusleikkaus (pdf)

Haapa-Heikintie pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta