Suoraan sisältöön

Äijälänrannan asuntomessualueen Rantaraitin kevyen liikenteen väylän rakennussuunnitelma välillä Äijälänrannantie-Tahvosentie

Otsikossa mainittu kevyen liikenteen raitti sijaitsee Äijälän asuntomessualueella. Väylä muodostaa osan uudesta Rantaraitin kevyen liikenteen yhteydestä asuntomessualueen kupeessa. Alueella on kaupunginvaltuuston 17.1.2011 hyväksymä asemakaava sekä kyseisen raitin keskiosalla kaupunkirakennelautakunnassa 12.3.2013 hyväksytty korttelileikkipuiston asemakaava.

Rantaraitti (suunnitelman plv. noin 600-900):

Uutta raittia rakennetaan kokonaisuudessaan n. 900 metrin matkalla alueen asemakaavan sisällä. Raitin alkuosa välillä tuhkatäyttöalue Rauhanlahden voimalaitoksen päästä Äijälänrannantien yli korttelileikkipuistoon saakka on vahvistettu aiemmin alueen katusuunnitelmien vahvistamisen yhteydessä. Nyt vahvistettava Rantaraitin suunnitelma koskee raitin osuutta välillä Äijälänrannantie–Tahvosentie n. 300 metrin matkalla.

Rantaraitti on leveydeltään 4.0 metriä ja raitti pinnoitetaan asfalttipäällysteellä. Raitin pituuskaltevuus vaihtelee tällä osuudella 1.2 – 6.8 % välillä. Raitin kuivatus järjestetään sivuojapainantein, hulevedet johdetaan Äijälänrannan katuverkoston kautta Jyväsjärveen. Raitti varustetaan istutuksin sekä penkein ja roska-asioin.

Raitin valaistus toteutetaan perinteisellä oranssilla puupylväällä, jolloin kyseessä oleva uusi osa Rantaraittia sulautuu osaksi jo olemassa olevaa raittia Jyväsjärveä kiertävää raittia.

Leikkipuiston kohta:

Rantaraitin suunnitelman paaluvälillä 680 – 770 leikkipuiston kohdalla toteutetaan erillinen maaston muotoilu raitin itäreunalle vasten läheistä omakotiasutusta. Maastonmuotoilu istutuksineen toimii osittain näkösuojana asutuksen ja raitin/leikkipuiston välillä. Välialueen käsittelyn periaatteista on neuvoteltu sopien mm. asukkaiden kanssa.

Liittyminen Tahvosentiehen:

Rantaraitin ja Tahvosentien liitoskohdassa paaluvälillä 830 – 870 jäsennellään kahden asuinkiinteistön ajoneuvoliittymiä siten, että liittymät siirrettään raitin jyrkän mutkan kohdalta Tahvosentien puolelle väylän suorille osuuksille. Järjestely parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta tonttien ajoneuvoliittymien kohdilla sekä helpottaa moottoriajoneuvojen liikennöintiä tonteille (mm. jätekuljetukset). Liittymämuutoksista on neuvoteltu ja alustavasti sovittu kyseisten kiinteistöjen kanssa. Kaupunki toteuttaa kustannuksellaan suunnitelmassa esitetyt liittymämuutokset Rantaraitin muun osan rakentamisen yhteydessä.

Rantaraitiksi kunnostettavalla vanhalla ”Rauhaniementien” osalla ei sallita jatkossa moottoriajoneuvoliikenteen läpikulkua Tahvosentien suunnasta asuntomessualueen suuntaan, vaan tonteille ajo tapahtuu asemakaavan mukaisesti asuntomessualueen kautta Äijälänrannantie ja Rekoolikadun kautta uutena katuna rakennettavalle Rauhaniementielle.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varauduttu kohteen kunnallistekniikan toteuttamisen aloittamiseen kesällä 2013. Rantaraitti valmistuu läpikuljettavaan kuntoon syksyn 2013 aikana. Nyt rakennettavan raitin osuuden rakentamisen on arvioitu maksavan vajaat 120 000 euroa ja leikkipuiston kohdalle toteutettavan maastonmuotoilun n. 37 000 euroa istutuksineen ja viimeistelyineen.

Rakennussuunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 16.4. – 30.4.2013.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen, puh. (014) 266 7594

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Ajantasa-asemakaava (pdf)

Asemapiirros (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta