Suoraan sisältöön

Alasinkadun välillä Vasarakatu - Ahjokatu katusuunnitelman muutos

Suunnittelualue sijaitsee Seppälässä Kangasvuoren kaupunginosassa noin kolmen kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta koilliseen. Alueella sijaitsee kauppa- ja teollisuustontteja. Alue rajautuu lännessä Holstin alueeseen, etelässä ja idässä Seppäläntiehen sekä pohjoisessa Miilukatuun. Alueelle on suunnitteilla sekä vähittäiskaupan suuryksikkö eli hypermarket että kauppakeskus. Liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi alueelle on laadittu katusuunnitelmien muutoksia Alasinkadulle, Meramiseen sekä Vasarakadulle. Liikennejärjestelymuutosten toteuttamisen aikataulusta ja rahoituksesta on sovittu maankäyttösopimuksessa kaavamuutoksen hakijan ja kaupungin kesken. Merasimen ja Vasarakadun mahdollisten muutosten toteuttamisen aikataulusta ei ole sovittu, rakentaminen ei ole vuoden 2014 investointiohjelmassa.

Alasinkadulle välille Vasarakatu Ahjokatu on suunniteltu kiertoliittymä Keskimaan kauppakiinteistön liittymään. Kiertoliittymässä ajoradan leveys on 7,50 metriä ja kiertosaarekkeen halkaisija 8,00 metriä, jonka ympärillä on 2,50 metriä leveä korotettu kiertotilan kavennusosuus. Kiertotilan mitoitus vastaa Ahjokadulla kauppakeskuksen kohdalla olevia kiertoliittymiä.

Kiertosaarekkeen keskusta korotetaan matalalla tukimuurilla, saarekkeeseen istutetaan pylväshaapoja sekä matalia kasveja. Alasinkadun katualueen leveys on pääosin 23 metriä, liittymän kohdalla noin 40 metriä. Kiertotilan ajorata ulottuu osin myös Gummeruksen kiinteistön puolelle. Rakentamisesta on sovittu työluvin kiinteistön kanssa. Gummeruksen kiinteistön puoleisen puuston poistosta ja uusista istutuksista on sovittu kiinteistön ja kaupungin kesken.

Kiertoliittymän hulevedet johdetaan hulevesijärjestelmään. Kiertoliittymän kohdalla valaistus uusitaan. Kiertoliittymä on tarkoitus rakentaa samassa yhteydessä alueelle toteutettavien Asuntomessujen tilapäispysäköintijärjestelyjen kanssa.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2014 on varattu 200 000 euron määräraha kiertoliittymän rakentamiseksi.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon Palvelupiste Hannikaisessa 8.–22.4.2014.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta