Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2013 » Ampumaradantien katusuunnitelma ja katusuunnitelman muutos

Läntisen Palokärjen (Innoroad) kaava-alueella sijaitsevan Ampumaradantien katusuunnitelman muutos (paaluväli 338-490) ja katusuunnitelma (paaluväli 490-860)

Kaava-alue sijaitsee Seppälänkankaan pohjoisosassa Laukaantien länsipuolella. Alue rajoittuu etelässä Kaakkovuorentiehen, länsi-pohjoissuunnassa maakuntauraan ja idässä Ampumaradantiehen ja Laukaantiehen. Kaava-alueen korttelit ovat käyttötarkoitukseltaan teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialuetta. Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta.

Ampumaradantien alkuosan (paaluväli 0-490) katusuunnitelma on hyväksytty 7.8.2012. Tässä suunnitelmassa Ampumaradantien tasausta muutetaan paaluvälillä 338-490, uusi pituusleikkaus korvaa aikaisemmin hyväksytyn piirustuksen 44-2911. Ampumaradantien rakentaminen sisältyy alueen toisen vaiheen toteutukseen, rakennettava kokonaispituus on 860 metriä. Rakentamisen yhteydessä nykyinen Ampumaradantien yhteys Laukaantiehen puretaan.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Ampumaradantiellä on 30 metriä. Ampumaradantien ajoradan päällystetty leveys on seitsemän metriä, kadun rinnalle suunnitellun kevyen liikenteen väylän päällystetty leveys on kolme ja puoli metriä. Kevyen liikenteen väylää ei toteuteta vielä tässä vaiheessa. Kadun pintakuivatus hoidetaan avo-ojin. Katu valaistaan ja kadun vierialueet nurmetetaan. Katu kuuluu 50 km/h taajamanopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2013 on varattu 950 000 euron määräraha Läntisen Palokärjen toisen vaiheen katujen rakentamiseen. Lisäksi tulevat rakennettavien vesihuoltolinjojen ja kaukolämpölinjojen toteuttamiskustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 12. – 26.3.2013.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta