Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2016 » Erämiehenkadun kevyen liikenteen väylä välillä Vesangantie-Vekarokatu

Erämiehenkadun kevyen liikenteen väylä välillä Vesangantie-Vekarokatu

Suunnittelualue sijaitsee Kypärämäen kaupunginosassa noin neljän kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta länteen. Alue rajautuu pohjoisessa Vesangantiehen, idässä ja lännessä puistoalueeseen sekä etelässä Vekarokatuun. Suunnittelualueen asemakaava on valmistunut paloissa vuosien 1968 - 2007 välillä.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Erämiehenkadun suunniteltavalla osalla on 26,0 - 39,3 metriä. Ajoradan leveyttä Erämiehenkadulla kavennetaan 6,5 metriin ajonopeuksien hillitsemiseksi. Rakennettavan kevyen liikenteen väylä leveys on 3,5 metriä, josta päällysteen leveys on 3,0 metriä sekä reunatuen ja päällysteen väliin rakennettavan erotuskaistan leveys on 0,5 metriä.

Katujen pintakuivatus hoidetaan hulevesikaivoin ja avo-ojin. Hulevedet johdetaan hulevesiviemäriä pitkin viheralueille. Erämiehenkadun valaistusta ei uusita. Katujen reuna-alueet nurmetetaan. Erämiehenkatu kuuluu 40 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2016 ei ole varattu määrärahaa kadunosan rakentamiseksi. Hankkeen toteutusaikataulu on avoin.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 1.-15.3.2016.

lisätiedot: suunnitteluinsinööri Antti Levänen, puh (014) 266 0554

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Muutettu asemapiirustus (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta