Suoraan sisältöön

FORTUNAKUJA KATUSUUNNITELMA

Lutakossa Lutakon aukion ja sen viereisten liiketonttien rakentumisen myötä on tarpeen rakentaa jo osittain rakennettu Fortunakuja loppuun saakka ja levittää jo rakennettua osaa. Lisäksi on korjattava Fortunakujan liittyminen Blomstedin katuun.

Kadun uusi mittalinja lähtee paalulta 0 Lutakon aukion reunasta. Kadun alkuosa pl 0-40 on leveydeltään 6 m ja piennaralueet molemmin puolin 1 m leveät. Tanssisali Lutakon ja Innova 4 tontttien kohdalla kadulla on kääntöpaikka josta liittymät tonteille. Tästä eteenpäin aina paalulle 190 asti katu rakennetaan 6,5 m leveänä. Paalulta 190 eteenpäin jo rakennettua katua levitetään 1 m rantaväylän puoleiselta reunalta niin, että kadun leveydeksi tulee 6,0 m.

Fortunakujan liittyminen Piippukadun ja Blomstedinkadun risteykseen uusitaan suoraviivaisemmaksi ja leveämmäksi kuin nykyinen liittyminen Piippukatuun. Samalla on korjattava Fortunakujan muutoksen takia Blomstedinkadun päässä oleva pysäköintialue.

Fortunakujan tasaus on suunniteltu olemassa olevan maanpinnan mukaan huomioiden kuitenkin viereisten tonttien mm Innova 2 liittymien korkeudet. Katu on reunakivellinen ja kuivatus tapahtuu hulevesiviemärein.

Kadulle rakennetaan routimattomia rakennekerroksia yhteensä 1300 mm paksuudelta. Kadun päällyste on asfalttibetoni Ab 16/125 . Kantavan kerroksen yläpinta tehdään sidottuna ABK 31/150.

Ajoneuvoilta ajo Fortunakujalta Lutakon aukiolle on estetty ajonestopollarein. Erityistilanteissa ajo voidaan sallia irrottamalla keskimmäinen pollari.

Fortunakujan nykyinen valaistus jo rakennetulla osalla joudutaan siirtämään kadun levityksen takia. Rakentamattomalle osalle katua on suunniteltu vastaava katuvalaistus kuin rakennetullakin osalla.

Suunnitelmat asetetaan julkisesti nähtäville Rakentajantalon palvelupiste Hannikaiseen os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 10.7. – 24.7.2012 väliseksi ajaksi. Katusuunnitelman muutos on nähtävillä myös yhdyskuntatekniikan internetsivulla: http://www.jyvaskyla.fi/kadut/nahtavilla.
Ehdotusta vastaan mahdollisesti tehtävät kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava kaupunkirakennepalvelujen kirjaamoon os. PL 233, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Hannikaisenkatu 17, I-kerros) viimeistään 24.7.2012 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja : geotekninen asiantuntija Kari Seuranen puh. (014) 266 5136 .

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituus-, tyyppi- ja rakennepoikkileikkaukset (pdf)

Liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Valaistussuunnitelma (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta