Suoraan sisältöön

Heinälampi III kaava-alueen katujen Apilakaari, Timoteiraitti ja Natapolku katusuunnitelmat sekä Heinälammintien katusuunnitelman muutos välillä Apilakaari-Piippopolku

Kaava-alue sijaitsee Heinälammella Heinälammintien itäpuolella noin viiden kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Alueen länsipuolella sijaitsee pääosin 1970- ja 1980-luvuilla rakentunut pientaloalue ja pohjoispuolella 2000-luvulla rakentunut rivi- ja kerrostaloalue. Suunnittelualue on rakentamatonta metsittynyttä peltoaluetta. Asemakaava on saanut lainvoiman 9.3.2012.

Apilakaaren asemakaavan mukainen katualue vaihtelee kahdeksasta kahteentoista metriin. Apilakaaren ajoradan päällystetty leveys reunatuesta reunatukeen on viisi metriä ja puoli metriä leveällä betonikiviraidalla erotettu kevyen liikenteen väylä kolme metriä. Timoteiraitin katualue on kymmenen metriä. Timoteiraitin ajoradan päällystetty leveys reunatuesta reunatukeen on viisi metriä ja korotetun jalkakäytävän leveys kaksi ja puoli metriä. Natapolun katualueen leveys on kahdeksan metriä. Natapolku on kolme ja puoli metriä leveä kevyen liikenteen väylä. Apilakaaren varteen on suunniteltu pysäköintipaikka seitsemälle autolle ja Timoteiraitille viidelle autolle.

Samassa yhteydessä rakennetaan Heinälammintien varteen kolme metriä leveä korotettu kevyen liikenteen väylä välille Apilakaari Piippopolku. Heinälammintielle Apilakaaren liittymään rakennetaan suojatiesaareke.

Katujen kuivatus hoidetaan pääosin hulevesiviemärillä, Natapolun kuivatus hoidetaan avo-ojalla. Hulevedet johdetaan Heinälammintien hulevesiviemäriin. Katujen vierialueet nurmetetaan ja kadut valaistaan. Kaduille asetetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus.

Heinälampi III kaava-alueen katujen arvioidut arvonlisäverottomat rakentamiskustannukset ovat 330 000 euroa. Lisäksi tulevat rakennettavien vesihuoltolinjojen ja kaukolämpöverkoston toteuttamiskustannukset. Katujen rakentaminen on aikataulutettu keväälle 2013.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 20.11. – 4.12.2012.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Heinälammintie välillä Apilakaari-Piippopolku, pituusleikkaus ja poikkileikkaus (pdf)

Apilakaari, Natapolku, Timoteiraitti, pituusleikkaus ja poikkileikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta