Suoraan sisältöön

Holstintien katusuunnitelma sekä Merkkaajantien ja Pakkaajantien katusuunnitelman muutos

Suunnittelualue sijaitsee Lohikosken kaupunginosassa Holstin alueella noin kahden kilometrin etäisyydellä keskustasta. Alue rajautuu etelässä Rantaväylään, lännessä ja pohjoisessa Holstin lähiviheralueeseen ja idässä Merasin-katuun.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Holstintiellä välillä lähiviheralue Pakkaajantie vaihtelee kuudesta kahdeksaan ja puoleen metriin, kadun loppuosalla katualueen leveys on 18-34 metriä. Merkkaajantien katualueen leveys vaihtelee kahdeksasta yhteentoista metriin ja Pakkaajantien kahdeksasta viiteentoista metriin. Katujen rakennekerrokset uusitaan ja kadut asfaltoidaan. Kaduille rakennetaan yliajettavat kuusi senttimetriä korkeat betoniset reunatuet. Katujen pintakuivatus hoidetaan hulevesiviemärillä. Holstintien poikkileikkaus viheralueen/sähkölinjan kohdalla on avo-ojallinen. Holstintielle välille Pakkaajantie Merasin rakennetaan erillinen kevyen liikenteen väylä.

Katujen ajoradan päällystetty leveys reunatuesta reunatukeen on viisi metriä. Holstintien päällystetty leveys viherkaistan/sähkölinjan kohdalla on neljä metriä. Katujen vierialueet nurmetetaan, valaistus on uusittu muutama vuosi sitten. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin. Holstintiellä nykyisin oleva moottoriajoneuvojen läpiajokielto Lohikoskentielle säilyy. Kaduille asetetaan alueellinen pysäköintikielto.

Jyväskylän Energia uusii vesi- ja viemäriputkia katusaneeraustöiden yhteydessä.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2013 on varattu 425 000 euron määräraha Holstintien, Merkkaajantien ja Pakkaajantien katusaneerauksen toteuttamiseksi. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannukset.

Suunnitelmaluonnoksia on esitelty yleisötilaisuudessa Kolikkotuvalla 24.1.2013.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 19.2.–5.3.2013.

Lisätiedot: rakenneuttajainsinööri Ilpo Irva, puh (014) 266 5114

Sijaintikartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus Holstintie välillä Puistoalue - Merasin (pdf)

Asemapiirustus Merkkaajantie - Pakkaajantie (pdf)

Pituusleikkaus Holstintie välillä puistoalue - Merasin (pdf)

Pituusleikkaus Merkkaajantie (pdf)

Pituusleikkaus Pakkaajantie eteläosuus (pdf)

Pituusleikkaus Pakkaajantie pohjoisosuus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta