Suoraan sisältöön

Huhta-kadun katusuunnitelma

Suunnittelualue sijaitsee Huhtasuon kaupunginosassa noin neljän kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta koilliseen. Alueelle on rakentumassa Huhtasuon koulu- ja päiväkotikeskus. Huhta-kadun rakentaminen liittyy 19.3.2012 vahvistetun asemakaavan toteuttamiseen. Jyväskylän Tilapalvelu rakennuttaa samassa yhteydessä asemakaavan mukaisen LPA-1 pysäköintialueen.

Huhta-kadun asemakaavan mukainen katualueen leveys on 12 metriä. Ajoradan leveys reunatuesta reunatukeen on 6,0 metriä, korotetun yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien päällystetty leveys on 3,0 metriä. Katutyön yhteydessä rakennettavien erillisten jalankulku- ja pyöräteiden päällystetty leveys on 3,50 metriä.

Huhta-kadun ja pysäköintialueen hulevedet johdetaan hulevesijärjestelmään, josta ne puretaan maastoon. Kadun valaistus uusitaan ja uudet erilliset jalankulku- ja pyörätiet valaistaan. Nykyisen jalankulku- ja pyörätien valaisinpylväiden sijoitus tarkistetaan. Kangasvuorentieltä Huhta-kadun suuntaan olevan puistopolun valaistus puretaan ja talvihoito lopetetaan. Huhta-katu liitetään Kangasvuoren sairaalan alueella nykyisiin väyliin.

Huhta-kadun rakentaminen on aikataulutettu vuodelle 2015. Rakentamisaikataulu sovitetaan yhteen Huhtasuon koulu- ja päiväkotikeskuksen piha- ja pysäköintialueiden sekä Huhtasuon keskuspuiston rakentamisen kanssa. Kadun ja jalankulku- ja pyöräteiden rakentamisen alustava kustannusarvio on noin 140 000 euroa.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 9. - 23.9.2014.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Jalankulku- ja pyörätien Huhta-Huhtakeskus pituusleikkaus (pdf)

Jalankulku- ja pyörätien Kangasvuorentie-Suluntie pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta