Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2014 » Hupelin kadut Erotteluntie, Puomitie, Mörtinmutka sekä Hupelintie välillä Proomutie Mörtinmutka

Hupelin katujen Erotteluntie, Puomitie, Mörtinmutka sekä Hupelintie välillä Proomutie Mörtinmutka katusuunnitelmien muutokset

Suunnittelualue sijaitsee Vaajakoskella Hupelin kaupunginosassa noin yhdeksän kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta itään. Alue rajautuu lännessä ja pohjoisessa Päijänteeseen, etelässä Laurinniementiehen ja idässä Nelostiehen (Vt 4). Erotteluntien loppuosan asemakaava on vahvistettu 22.4.2013, muilta osin Hupelin asemakaava on vahvistettu 25.4.2005.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Erotteluntiellä on 12-19 metriä. Hupelintien ja Puomitien katualueen leveys suunnittelualueella on 9 metriä. Mörtinmutkan katualueen leveys on pääosin 12 metriä, Puomitien puoleisessa päässä 7 metriä.

Erotteluntien ajoradan päällystetty leveys on viisi metriä. Hupelintien ajoradan päällystetty leveys paaluvälillä 30-225 on 5 metriä, paaluvälillä 225-266 4,5 metriä. Puomitien ajoradan leveys on 5 metriä, Mörtinmutkan alkuosa paalulle 170 on 4,5 metriä leveä ja loppuosa 3,5 metriä. Hupelintien ja Mörtinmutkan välinen jkpp-tie on 3,0 metriä leveä.

Hupelintien, Puomitien ja Mörtinmutkan (plv 0-170) poikkileikkaus on reunatuellinen, kuivatus hoidetaan hulevesiviemärillä. Reunatukena käytetään kuusi senttimetriä korkeaa, liukuvalettavaa betonireunatukea. Erotteluntien, Mörtinmutkan loppuosan ja jkpp-tien kuivatus hoidetaan avo-ojin.

Katujen vierialueet nurmetetaan ja katujen valaistus uusitaan. Mörtinmutkan varteen on suunniteltu pysäköintialue kahdeksalle autolle. Hupelin kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Katutöiden sekä palo- ja pelastustoimien varmistamiseksi rakennetaan kiertotie välille Proomutie Puomitie. Kiertotie sijoittuu asemakaavan mukaiselle Proomutien katualueelle.

Jyväskylän Energia rakentaa samassa yhteydessä vesihuoltoverkostoa Erotteluntiellä ja Puomitiellä.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2014 on varattu 470 000 euron määräraha katujen saneeraamiseksi kesän aikana. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannukset. Erotteluntien rakentamisesta on sovittu maankäyttösopimuksella.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtäville Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 18.3.–1.4.2014.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Erotteluntie, pituusleikkaus (pdf)

Puomitie, pituusleikkaus (pdf)

Mörtinmutka, pituusleikkaus (pdf)

Hupelintie, pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta