Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2015 » Joukkoliikenteen katujärjestelyt I, Palanderinkadun ja Kuokkalanpellon kadut

Joukkoliikenteen katujärjestelyt I, Palanderinkadun ja Kuokkalanpellon katujen Lampitie, Isokatu ja Hämeenlahdentien katusuunnitelmien muutos

Joukkoliikenteen reitit

Linja 12: Linjan reitti muutetaan kulkemaan Palanderinkadun kautta, eli pois Laukaantieltä. Rasinrinteen asiakkaat ovat toivoneet jo pidemmän aikaa, että Palanderinkadun kautta kulkisi joukkoliikennevuoroja. Tuleva Laukaantien remontti aiheuttaa reitin muutostarpeen. Kääntyminen Kangasvuorentieltä Laukaantielle ruuhka-aikoina on tuonut omat haasteensa vuorojen aikatauluissa pysymiselle. Reittimuutos helpottaa myös näin ollen aikatauluissa pysymistä.

Linja 15: Linjan reittiä muutetaan siten, että linjan tullessa Viherlandista keskustaan päin, linja kulkee reittiä Kuokkalantie - Hämeenpohjantie -Lampitie - Sulkulantie. Näin ollen Kuokkalanpellon lenkki jää pois. Kuokkalanpellolta on tullut jo pidempään palautteita, joissa on toivottu joukkoliikenteen siirtämistä pois ahtailta asuinkaduilta. Lisäksi talviaikaan pysäkkijärjestelyn ja niiden hoito on koettu ongelmaksi alueella. Osalla vuoroista on ollut aikatauluongelmia, joten Kuokkalanpellon lenkin pois jäänti helpottaa myös aikatauluongelmia.

Kuokkalan suunnasta Viherlandialle päin tultaessa reitti on sama, eli Sulkulantie - Lampitie - Hämeenpohjantie - Kuokkalantie, jolloin myös Kuokkalanpellon lenkki jää pois.

Linja 19: Linjan reitti muutetaan kulkemaan pois Hämeenlahdentieltä ja Isokadulta eli Kuokkalanpellon lenkki jää ajamatta.

Katusuunnitelmat

Palanderinkadulle rakennetaan kaksi uutta linja-autopysäkkiparia. Pysäkit tulevat Palanderinkadun ja Rasinrinteen kiertoliittymien välittömään läheisyyteen. Pysäkkien sijoittelussa on otettu nykyiset liikennejärjestelyt huomioon ja uusia tienylityksiä/suojateitä ei tarvita. Pysäkit toteutetaan pysäkkilevennyksiä, jotta Palanderinkadun liikenne ei häiriinny.

Kuokkalanpellolta poistetaan 3 pysäkkiparia. Pysäkit korvataan Lampitien varteen rakennettavilla pysäkkipareilla. Pysäkkiparit ovat uusien pysäkkien osalta ajoratapysäkkejä.

Joukkoliikenteen katujärjestelyt I sisältyy vuoden 2015 kunnallistekniikan investointiohjelman erittelemättömiin pieniin rakennushankkeisiin. Pienille hankkeille on varattu 500 000 euron määräraha vuoden 2015 ajalle. Hanke on aikataulutettu valmistumaan 8.8 mennessä, jolloin siirrytään syksyn joukkoliikennereitteihin.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 23.6.-7.7.2015.

Lisätiedot:
- joukkoliikenteen reitit: joukkoliikennesuunnittelija Jouni Enroos, puh. (014) 266 0548
- katusuunnitelmat: suunnitteluinsinööri Antti Levänen, puh. (014) 266 0554

Sijaintipaikkakartta Kuokkalanpelto (pdf)

Sijaintipaikkakartta Palanderinkatu (pdf)

Asemapiirustus Kuokkalanpelto (pdf)

Asemapiirustus Palanderinkadun eteläosa (pdf)

Asemapiirustus Palanderinkadun pohjoisosa (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta