Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2016 » Jyskä (Lehdontie, Lehdonmutka ja Saarisentie)

Jyskän alueen katujen Lehdontie, Lehdonmutka ja Saarisentie katusuunnitelmien muutos

Suunnittelualue sijaitsee Jyskän kaupunginosassa noin kuuden kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta itään. Alue rajautuu lännessä Jyskäntiehen, idässä Sireenitiehen ja etelässä Tammitiehen. Suunnittelualueen asemakaava on vahvistettu pääosin 4.9.1973, Lehdontien pohjoispuolisia kortteleita on päivitetty vuosina 1976, 1984 ja 2010.

Lehdontien kerrosrakenteet uusitaan välillä Sireenitie Lehdonmutka. Lehdontien loppuosan sekä Lehdonmutkan ja Saarisentien kantava kerros uusitaan ja rakenteeseen asennetaan teräsverkko. Kadut asfaltoidaan ja katujen sivuojien toimivuus varmistetaan. Katualueelta poistetaan puita, pensaita ja mahdollisia muita rakenteita katurakenteen toteuttamisen vaatimalta leveydeltä. Saneeraushankkeen yhteydessä Jyväskylän Energia uusii suunnittelualueella vesihuoltoverkostoa.

Lehdontien asemakaavan mukainen katualueen leveys on 10-17 metriä, Lehdonmutkan 10-21 metriä ja Saarisentien 12-20 metriä. Lehdontien ajoradan päällystetty leveys on 5,5 metriä, Lehdonmutkan ja Saarisentien ajoradan päällysteen leveys on 4,50 metriä.

Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin avo-ojin. Hulevesiä ohjataan myös Saarisentien kohdalla olevaan hulevesiviemäriin. Katujen valaistus uusitaan ja katujen reuna-alueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2016 on varattu 250 000 euron määräraha katujen saneeraamiseksi. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannukset. Hanke on alustavasti aikataulutettu kesä-syyskuulle.

Suunnittelun aloittamisesta on jaettu tiedote asukkaille 6.10.2015.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtäville Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 26.1.–9.2.2016.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Lehdontie pituusleikkaus (pdf)

Lehdonmutka pituusleikkaus (pdf)

Saarisentie pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta