Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2014 » Jyskänvuoren kadut Isännöitsijäntie, Hakasentie, Mäkikuja, Ylätie ja Alatie

Jyskänvuoren katujen Isännöitsijäntie välillä Jyskänvuorentie–Pirttiläntie, Hakasentie, Mäkikuja, Ylätie sekä Alatie Jyskänvuorentiestä länteen, katusuunnitelmien muutos

Suunnittelualue sijaitsee Väinölän kaupunginosassa noin viiden kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta itään. Alue rajautuu lännessä Jyskän teollisuusalueeseen, pohjoisessa Valmetintiehen, idässä Päijänteen Haapalahteen ja etelässä Jyskänvuoreen. Suunnittelualueen asemakaava on vahvistettu 3.1.1986.

Katujen kerros- ja pintarakenteet uusitaan. Saneeraushankkeen yhteydessä Jyväskylän Energia uusii suunnittelualueella vesihuoltoverkostoa lukuun ottamatta Isännöitsijäntietä, jossa vesihuoltoverkosto on uusittu 1991.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Isännöitsijäntiellä on pääosin 12,00 metriä, muilla kaduilla 9,50 – 14,00 metriä. Alatien ajoradan päällysteen leveys on 4,50 – 5,00 metriä, Hakasentien päällysteen leveys on 5,00 metriä, Mäkikujan ja Ylätien 4,50 metriä. Isännöitsijäntien ajoradan päällystetty leveys on 5,00 metriä ja korotetun jalankulku- ja pyörätien leveys 2,00 metriä.

Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin avo-ojin. Alatiellä paaluvälillä 25-65 asennetaan reunatuki kadun pohjoisreunaan estämään pintavesien pääsy alapuolisille tonteille. Alatieltä Jyskänvuorentien suuntaan rakennetaan hulevesiviemäriä noin 60 metrin matkalla. Katujen valaistus uusitaan ja katujen reuna-alueet nurmetetaan. Alatielle, Hakasentielle, Mäkikujalle ja Ylätielle asetetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus, muut Jyskänvuoren kadut kuuluvat 40 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2014 on varattu 820 000 euron määräraha katujen saneeraamiseksi. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannukset. Hanke on aikataulutettu elo-marraskuulle.

Suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus Jyskän koululla 6.5.2014.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 13.–27.5.2014.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirros (pdf)

Alatie, Mäkikuja, pituusleikkaus (pdf)

Hakasentie pituusleikkaus (pdf)

Isännöitsijäntie pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta