Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2013 » Kaivotie, Laivarannantie, Papinpussi ja Rivitie (Säynätsalo)

Säynätsalon katujen Kaivotie, Laivarannantie, Papinpussi ja Rivitie välillä Pappilantie-Laivarannantie katusuunnitelman muutos

Suunnittelualue sijaitsee Säynätsalon kaupunginosassa noin viidentoista kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta. Alue rajautuu etelässä Pappilantiehen, lännessä Parviaisentiehen, pohjoisessa Juurikantiehen ja idässä Päijänteeseen.

15.10.1991 vahvistetun asemakaavan mukainen katualueen leveys Kaivotiellä on 8-20 metriä, Laivarannantiellä 9,5-10,5 metriä, Papinpussilla 9,3-13,8 metriä ja Rivitiellä 10-12 metriä.

Katujen kerrosrakenteet uusitaan ja kadut asfaltoidaan. Kaduille rakennetaan aikaisemmin saneerattujen katujen tavoin kahdeksan senttimetriä korkeat yliajettavat reunatuet. Katujen pintakuivatus hoidetaan pääasiassa hulevesiviemärillä, osittain myös avo-ojilla.

Kaivotien leveys on neljä ja puoli metriä. Kaivotien varrelle rakennetaan pysäköintialue venevalkaman kohdalle ja kääntöpaikka kadun loppuun. Asemakaavassa on tontille ajon salliva kevyen liikenteen yhteys Kaivotieltä Parviaisentielle. Ajoyhteyden leveys tonttiliittymiin asti on neljä metriä, avo-ojallisen kevytväylän leveys on kolme metriä. Ajoyhteys korttelin 16 tontille 4 jää nykyiselleen. Laivarannantien leveys välillä Parviaisentie Rivitie on viisi ja puoli metriä ja välillä Rivitie uimaranta neljä ja puoli metriä. Laivarannantien varrelle uimarannan läheisyyteen merkitään pysäköintipaikka. Papinpussin leveys välillä Pappilantie Kaivotie on neljä ja puoli metriä, kadun loppuosalla leveys on neljä metriä. Papinpussin päästä on kolme metriä leveä avo-ojallinen kevyen liikenteen väylä Parviaisentielle. Rivitien leveys on neljä ja puoli metriä. Katujen vierialueet nurmetetaan, valaistus on uusittu muutama vuosi sitten. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen ja alueellisen pysäköintikiellon piiriin.

Saneeraus on tarkoitus toteuttaa kolmessa vaiheessa vuosina 2013-2015. Ensimmäisessä vaiheessa saneerataan Papinpussi ja sen jatkeena oleva kevytväylä, Kaivotie välillä Papinpussi Laivarannantie sekä Laivarannantie välillä Parviaisentie Kaivotie. Toisessa vaiheessa saneerataan Laivarannantien loppuosa ja Rivitie. Kolmannessa vaiheessa Kaivotien loppuosa ja kevytväylä/tontilleajoyhteys välillä Kaivotie Parviaisentie.

Jyväskylän Energia saneeraa vesi- ja viemäriputket katusaneerausvaiheiden mukaisesti.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2013 on varattu 230 000 euron määräraha ensimmäisen vaiheen toteuttamiseksi. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuoltolinjojen ja mahdollisten kaukolämpölinjojen toteuttamiskustannukset.

Suunnitelmaluonnoksia on esitelty yleisötilaisuudessa 29.11.2012.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17 sekä Säynätsalon aluetoimistossa os. Parviaisentie 9, 15.-29.1.2013.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirros (pdf)

Kaivotie, pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaukset (pdf)

Papinpussi, pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaukset (pdf)

Laivarannantie, pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaukset (pdf)

Rivitie välillä Parviaisentie - Kaivotie, pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaukset (pdf)

Kevyen liikenteen väylä välillä Parviaisentie - Kaivotie (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta