Suoraan sisältöön

Keljonkadun katusuunnitelman muutos välillä kääntöpaikka - Kyllöläntie

Keljonkadun parannettava katuosuus sijaitsee Kukkumäen kaupunginosassa noin 3 kilometrin päässä kaupungin keskustasta lounaaseen. Keljonkadun loppuosa Kyllöläntiestä länteen on nykyisin päättyvä katu, jonka kautta liikennöidään kuulovammaisten koululle, palveluasuntoihin, rivitaloihin ja Jyväskylän Energian varastoalueelle. Pehmeästä pohjamaasta johtuen kadussa on kantavuuspuutteita. Katuosuudelta puuttuu kevyen liikenteen väylä. Kuivatus on hoidettu avo-ojin.

Katualueen leveys on 14 metriä, kadun asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on viisi metriä, kaksi metriä leveän viherkaistan takana olevan erillisen kevyen liikenteen väylän päällysteleveys on kolme metriä. Kadun saneerattava pituus on 230 metriä. Kadun pintakuivatus hoidetaan avo-ojin ja hulevesikaivoin, hulevedet johdetaan maastoon. Kadun vierialueet nurmetetaan. Kadun valaistus uusitaan. Keljonkatu kuuluu 40 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Jyväskylän Energia uusii samalla vuonna 1963 rakennetun jätevesiviemärin ja vuonna 1969 rakennetun vesijohdon noin 130 metrin matkalla.

Keljonkadun parantamiseksi välillä kääntöpaikka - Kyllöläntie on kunnallistekniikan investointiohjelmaan varattu 230 000 euron määräraha. Lisäksi tulevat vesihuollon ja mahdollisten kaukolämpötöiden toteuttamiskustannukset. Hanke on tarkoitus toteuttaa kesän 2012 aikana.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 21.2. – 6.3.2012.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta