Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2012 » Kolikkotie, Holstintie ja Umpikuja

Kolikkotien, Holstintien ja Umpikujan katusuunnitelman muutos

Suunnittelualue sijaitsee Lohikosken kaupunginosassa Holstin alueella noin kahden kilometrin etäisyydellä keskustasta. Alue rajautuu etelässä Rantaväylään, lännessä ja pohjoisessa Lohikoskentiehen ja idässä Holstin lähiviheralueeseen.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Kolikkotiellä on 11-20 metriä, Holstintiellä kuusi metriä ja Umpikujalla yhdeksän metriä. Kolikkotie saneerataan Lajittelijantien kevyen liikenteen väylän liittymästä kadun loppuun noin 500 metrin matkalla. Holstintie saneerataan Kolikkotien ja lähivirkistysalueen välillä noin 80 metrin matkalla ja Umpikuja kokonaisuudessaan 70 metrin matkalla. Lisäksi rakennetaan uusi kolmen metrin levyinen kevyen liikenteen väylä Lajittelijantien liittymästä Holstintien liittymään. Kolikkotien päällystetty leveys Holstintiehen asti on viisi ja puoli metriä ja Holstintiestä kadun loppuun neljä ja puoli metriä. Kadun loppuun on suunniteltu kääntöpaikka. Holstintien ja Umpikujan päällystetty leveys on neljä metriä. Kaduille on suunniteltu yksipuolinen kaltevuus, pintakuivatus hoidetaan avo-ojin. Kolikkotiellä avo-oja sijoitetaan kadun länsipuolelle, Holstintiellä ja Umpikujalla kadun eteläpuolelle. Nykyiset hulevesikaivot paalulla 240 säilytetään. Katujen valaistus uusitaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Jyväskylän Energia saneeraa samalla vesi- ja viemäriputket. Holstintien saneerattavalle osuudelle rakennetaan uudet vesi- ja viemärilinjat.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2012 Kolikkotien, Holstintien ja Umpikujan saneeraamiseen on varattu 360 000 euron määräraha. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannukset.

Suunnitelmaluonnoksia on esitelty yleisötilaisuudessa 16.5.2012.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 29.5. - 12.6.2012.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Kolikkotie pituusleikkaus (pdf)

Holstintie pituusleikkaus (pdf)

Umpikuja pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta