Suoraan sisältöön

Koskenniskan kaava-alueen katujen Alakoskentie, Koskenniskantie, Koskenniskantien haara, Kotaniemenkuja ja Kotaniementie katusuunnitelmat

Koskenniskan kaava-alue sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Vaajakosken keskustasta Kaunisharjun kaupunginosassa. Suunnittelualue rajautuu lännessä Kaunisharjun asuntoalueeseen, etelässä ja idässä Leppäveteen. Alueelle on kaavoitettu rivitalo- ja omakotitalotontteja sekä matkailuyritystoimintaa palveleva tontti. Asemakaava on saanut lainvoiman 1.2.2013.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Kotaniementiellä on kaksikymmentä metriä. Koskenniskantien ja Kotaniemenkujan katualueen leveys on pääosin kymmenen metriä ja Alakoskentien viisitoista metriä.

Kotaniementien päällystetty ajoradan leveys on kuusi metriä, viherkaistalla erotetun kevyen liikenteen väylän leveys on kolme metriä. Koskenniskantien ja Kotaniemenkujan ajoradan päällystetty leveys on viisi metriä. Alakoskentien ja Kotaniementien sekä Kotaniemenkujan ja Kotaniementien välisten kevyen liikenteen väylien leveys on kolme metriä.

Katusuunnitelmassa on esitetty neljän auton pysäköintipaikka Kotaniemenkujalle. Kotamäentien nykyinen kääntöpaikka on tarkoitus merkitä pysäköintipaikaksi. Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin avo-ojilla, hulevedet johdetaan maastoon.

Kadut valaistaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Kaduille asetetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus.

Jyväskylän Energia rakentaa samassa yhteydessä alueen vesihuoltoverkostoa. Kaukolämpöverkostoa ei alueelle rakenneta.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2014 on varattu 1 400 000 euron määräraha Koskenniskan katujen rakentamiseksi. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannukset. Kadut ja kunnallistekniikka rakennetaan kevään aikana.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 19.11.–3.12.2013.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Alakoskentie, pituusleikkaus (pdf)

Koskenniskantie, pituusleikkaus (pdf)

Koskenniskantien haara, pituusleikkaus (pdf)

Kotaniemenkuja, pituusleikkaus (pdf)

Kotaniementie, pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta