Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2015 » Vaajakoski Kotimäki: Kotikuja, Kotimäentie, Launosentie, Nikkarintie ja Ristikorventie

Vaajakosken Kotimäen alueen katujen Kotikuja, Kotimäentie, Launosentie, Nikkarintie ja Ristikorventie katusuunnitelmien muutos

Suunnittelualue sijaitsee Vaajakosken kaupunginosassa noin seitsemän kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta itään. Alue rajautuu lännessä Sulunperäntiehen, pohjoisessa Urheilutiehen, idässä Hoskelinkujaan ja etelässä Haapa-Heikintiehen. Suunnittelualueen länsipuolen asemakaava on vahvistettu 18.11.1983 ja itäpuolen asemakaava 28.1.1998.

Katujen kerros- ja pintarakenteet uusitaan. Nykyiset kadut sijaitsevat paikoitellen asemakaavan mukaisen katualueen reunassa. Katujen linjausta muutetaan siten, että kadun molemmille puolille voidaan rakentaa avo-ojat, samalla kadun reunoille saadaan lumitilaa. Katualueelta poistetaan puita, pensaita ja mahdollisia muita rakenteita katurakenteen toteuttamisen vaatimalta leveydeltä. Saneeraushankkeen yhteydessä Jyväskylän Energia uusii suunnittelualueella vesihuoltoverkostoa.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Kotikujalla on 8,00 metriä, Kotimäentiellä 10,00 metriä, Launosentiellä 6-12 metriä, Nikkarintiellä 10-14 metriä ja Ristikorventiellä 7-14 metriä. Kotimäentien ja Ristikorventien ajoradan päällysteen leveys on 4,50 metriä, Kotikujan ja Launosentien päällysteen leveys on 4,00 metriä ja Nikkarintien 5,50 metriä. Ristikorventien ja Sulunperäntien välisen jalankulku- ja polkupyörätien päällystetty leveys on 3,00 metriä.

Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin avo-ojin. Katutilan ahtaudesta johtuen Ristikorventien eteläosassa rakennetaan hulevesiviemäriä noin 80 metriä ja Kotikujalla noin 40 metriä. Katujen valaistus uusitaan ja katujen reuna-alueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2015 on varattu 440 000 euron määräraha katujen saneeraamiseksi. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannukset. Hanke on aikataulutettu kesä-syyskuulle.

Suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus pidettiin Jyskän koululla 19.2.2015.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 3.–17.3.2015.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Kotikuja pituusleikkaus (pdf)

Kotimäentie pituusleikkaus (pdf)

Launosentie pituusleikkaus (pdf)

Nikkarintie jkpp pituusleikkaus (pdf)

Ristikorventie pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta