Suoraan sisältöön

Koulukadun katusuunnitelman muutos välillä Tervaskatu - Urheilukenttä

Suunnittelualue sijaitsee Tikkakosken kaupunginosan pohjoisreunassa noin 20 kilometriä Jyväskylän keskustasta. Alueella sijaitsee Tikkakosken koulu- ja liikuntakeskus. Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimiala on laatinut alueelle yleissuunnitelman, joka sisältää alueen liikenneverkon, koulujen piha-alueet ja liikuntapuiston alueen suunnittelun.

Tikkakosken koulu- ja liikuntakeskus on merkittävä koulu- ja harrastuskeskittymä paikallisille asukkaille ja osin myös kauempaa saapuville. Alueesta kehitetään lähiliikuntaa edistävä, monipuolinen kokonaisuus, jossa erityisesti jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet tulee olla turvallisia ja laadukkaita. Yleissuunnitelman tavoitteena on ollut edistää koulu-, harrastus- ja työmatkojen taittamista jalan ja pyörällä.

Yleissuunnitelman mukaisesti Koulukadulle tehdään liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä suojatie- ja pysäkkijärjestelyillä noin puolen kilometrin matkalla. Katuosuuden linja-autopysäkkialueet ja jäähallin uusi liittymä rakennetaan korotettuina. Suunnittelualueella olevat suojatiet sijaitsevat korotetuilla alueilla. Lisäksi koulujen kohdalle rakennetaan kaksi saattoliikennettä palvelevaa pysäköintipaikkaa.

Koulukadun valaistus uusitaan suunnittelualueella. Linja-autopysäkeille asennetaan odotuskatokset ja yksi pyöräkatos. Kadun vierialueet nurmetetaan.

Suunnitelman mukainen alustava kustannusarvio Koulukadun suojatie- ja pysäkkijärjestelyiden rakentamiseksi on 180 000 euroa. Kohteen rakentaminen on aikataulutettu kesälle 2016.

Suunnitelmat olivat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§:n mukaisesti julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 17.–31.5.2016.

Nähtävilläolon aikana suunnitelmasta on jätetty yksi muistutus, jossa esitetään tarkennuksia väylien merkitsemistapaan. Linja-autopysäkin yhteydessä olevan pyöräkatoksen sijaintia pidetään huonona. Lisäksi Hakakadun alikulkukäytävän näkemiä pidetään riittämättöminä.

Suunnitelmaa on täydennetty yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän merkintöjen osalta. Pyöräkatos sijoitetaan yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän suuntaiseksi. Hakakadun alikulkukäytävän näkemäalueet tarkistetaan.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustustus plv 0-290 (pdf)

Muutettu Asemapiirustus plv 0-290 (pdf)

Asemapiirustus plv 400-720 (pdf)

Muutettu Asemapiirustus plv 290-600 (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta