Suoraan sisältöön

Kukkumäentien katusuunnitelman muutos välillä Länsiväylä Kukkulan koulu

Suunnittelualue sijaitsee Kukkumäen kaupunginosassa Keski-Suomen keskussairaalan eteläpuolella noin kolmen kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta lounaaseen. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa uuden sairaalan ja Silentan kiinteistöihin, lännessä Länsiväylään, etelässä Harjun Betonin ja Jyväskylän Energian sekä Kukkulan koulun kiinteistöihin. Alueelle ollaan laatimassa asemakaavaa, jonka tavoitteena on mahdollistaa uuden sairaalan rakentaminen, sairaalaympäristön täydennysrakentaminen, liikennejärjestelyjen parantaminen sekä alueen ympäristö- ja rakennussuojeluarvojen turvaaminen. Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä kesäkuussa 2015, asemakaavaa ei ole vielä hyväksytty.

Kukkumäentien nykyinen linjaus Hoitajantien suuntaan katkeaa sairaalan rakentamisen takia. Uusi linjaus kääntyy Kukkulan koulun kohdalta Jyväskylän Energian muuntamokentän pohjoispuolitse kohti Länsiväylää. Kukkumäentie liittyy Länsiväylään nykyisen Keljonkadun liittymän kohdalla Pajatietä vastapäätä. Sairaalan ambulanssi- ja huoltoliikenne tullaan hoitamaan uuden Kukkumäentien kautta.

Kukkumäentien asemakaavaluonnoksen mukainen katualueen leveys on 14-23 metriä. Kukkumäentien ajoradan päällystetty leveys reunatuesta reunatukeen vaihtelee kuudesta ja puolesta metristä kahdeksaan metriin. Länsiväylän puoleiseen päähän tehdään lisäksi kääntymiskaista ensisijaisesti sujuvoittamaan ambulanssiliikennettä.

Kukkumäentien varteen rakennettava korotettu kevyen liikenteen väylä on neljä ja puoli metriä leveä. Väylällä pyöräily ja jalankulku on erotettu toisistaan betonikiviraidalla ja lisäksi pyörätien osuus on väriltään punainen. Jalkakäytävän ulkoreunaan asennetaan vastaavanlainen matala betoninen reunatuki kuin nykyisellä Kukkumäentiellä.

Kukkumäentien korkeusasema on sovitettu uuden sairaalan huoltopihan mukaisesti. Kadun tasauksesta johtuen kadun eteläreunaan joudutaan rakentamaan tukimuuri Jyväskylän Energian muuntamokentän kohdalle (paaluväli 180-340). Katutyön yhteydessä tehdään Harjun Betonin ja Silentan liittymäjärjestelyjä.

Katujen pintakuivatus hoidetaan hulevesiviemärillä, hulevedet johdetaan samassa yhteydessä Kukkumäentien eteläpuolelle rakennettavaan hulevesialtaaseen. Katu valaistaan, kadun vierialueet nurmetetaan ja paaluvälille 110-150 istutetaan pensaita ajoradan ja pyörätien väliin. Katu kuuluu 40 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varattu 250 000 euron määräraha sekä vuodelle 2015 että 2016 Kukkumäentien rakentamiseksi. Kadun lopullinen viimeistely tehdään myöhemmin. Lisäksi tulevat rakennettavien vesihuolto-, kaukolämpö- ja kaukokylmälinjojen sekä hulevesialtaan toteuttamiskustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 6.–20.10.2015.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta