Suoraan sisältöön

Läntisen Palokärjen (Innoroad) kaava-alueen katujen Ampumaradantie, Hyttitie, Nuppitie, Rekkamiehentie ja Vilkkutie katusuunnitelmat

Kaava-alue sijaitsee Seppälänkankaan pohjoisosassa Laukaantien länsipuolella. Alue rajoittuu länsi-pohjoissuunnassa maakuntauraan ja idässä Ampumaradantiehen ja Laukaantiehen. Kaava-alueen korttelit ovat käyttötarkoitukseltaan teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialuetta. Kaava-alue on pääosin rakentamatonta.

Asemakaavan mukainen katualue Ampumaradantiellä ja Rekkamiehentiellä on 30 metriä, Vilkkutiellä 20 metriä, Hyttitiellä 15 metriä ja Nuppitiellä 12 metriä. Ampumaradantien ja Kaakkovuorentien jatkeena olevan Rekkamiehentien ajoradan päällystetty leveys on seitsemän metriä, katujen rinnalle suunniteltujen kevyen liikenteen väylien päällystetty leveys on kolme ja puoli metriä. Hyttitien ja Vilkkutien ajoradan päällystetty leveys on seitsemän metriä, Nuppitien viisi metriä. Erillinen kevyen liikenteen väylä välillä Ampumaradantie Laukaantie on 3,5 metriä leveä. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettavien katujen pituudet ovat: Ampumaradantie 490 metriä, Hyttitie 165 metriä, Nuppitie 110 metriä, Rekkamiehentie 710 metriä ja Vilkkutie 100 metriä. Kevyen liikenteen väyliä ei toteuteta ensimmäisessä vaiheessa. Katujen pintakuivatus hoidetaan avo-ojin. Kadut valaistaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 50 km/h taajamanopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2012 on varattu 1 000 000 euron määräraha Läntisen Palokärjen ensimmäisen vaiheen katujen rakentamiseen. Lisäksi tulevat rakennettavien vesihuoltolinjojen ja kaukolämpölinjojen toteuttamiskustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 29.5. - 12.6.2012.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Ampumaradantie, pituusleikkaus (pdf)

Hyttitie, pituusleikkaus (pdf)

Nuppitie, pituusleikkaus (pdf)

Rekkamiehentie, pituusleikkaus (pdf)

Vilkkutie, pituusleikkaus (pdf)

jk + pp välillä Ampumaradantie - Laukaantie (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta