Suoraan sisältöön

Saarijärventien parantaminen Lidl’n kauppaliikkeen kohdalla Palokassa

Suunnittelukohde sijaitsee Palokassa Haukkamäen kaupunginosassa kauppakeskusalueen tuntumassa Palokanorren ja Saarijärventien kulmauksessa. Saarijärventien alkuosaan rakentuu Lidl Suomi Ky:n vähittäiskaupan suuryksikkö, jonka tonttiajoyhteyksien sijoittuminen Saarijärventien varteen edellyttää tehtäväksi muutoksia myös katujaksolle. Kyseessä olevassa kohdassa on 13.11.2015 voimaan tullut lainvoimainen asemakaava.

Katusuunnitelma

Katusuunnitelmassa esitetään ajokaistojen jäsentelyä noin 200 metrin matkalla uuden kauppaliikkeen tontin kohdalla. Kauppaliikkeen tontille on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa kaksi ajoneuvoliittymää, joista lähimpänä Palokanorren kiertoliittymää sijaitseva liittymä on suuntaisliittymä. Suuntaisliittymässä sallitaan Palokanorren suunnasta tultaessa ainoastaan tontille ajo, Kirrin suunnasta kääntyminen liittymään ei ole sallitua. Liityttäessä tontilta kadulle sallitaan kääntyminen ainoastaan oikealle Kirrin suuntaan. Ajojärjestelyn peruste on lähellä sijaitseva vilkkaasti liikennöity Palokanorren kiertoliittymä ja sen vaikutus liittymän lähialueelle. Liiketontin jälkimmäinen tonttiliittymä on normaali kaksisuuntainen ajoneuvoliittymä. Katualueen poikki rakennetaan kaksi keskisaarekkeellista suojatieylitystä. Kauppaliikkeen puolelle rakennetaan lisäksi linja-autopysäkki.

Saneerattavan katujakson kuivatusjärjestelyt säilyvät nykyisellään, jolloin ajoradan hulevedet johdetaan katualueen olemassa oleviin sivuojiin. Katujakson tasaus noudattelee nykyistä tasausta. Alueella säilyy nykyinen 40 km/h nopeusrajoitus.

Katuvihreä

Katualueen ajoradan vierialueet nurmetetaan, katualueelle ei istuteta uusia runkopuita eikä pensaita.
Uusien suojatiesaarekkeiden sekä ajoradan keskisaarekkeiden keskiosat pinnoitetaan betonisidekivillä, keskisaarekkeiden reunatuet ovat betonia.

Katuvalaistus

Katuvalaistukseen ei tehdä muutoksia lukuun ottamatta yksitäistä valaisinpylvään siirtoa.

Kohde on maankäyttösopimuskohde, jonka toteuttamiseen varaudutaan loppukesällä 2016.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 17.5. – 31.5.2016.

Nähtävilläoloaikana saapui yksi muistutus. Muistutuksen johdosta suunnitelmaan lisättiin liikennemerkkejä.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen puh. (014) 266 7594

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Muutettu asemapiirustus (pdf)

Pituus- ja tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta