Suoraan sisältöön

Lukutien katusuunnitelman muutos

Lukutie sijaitsee Palokassa uuden koulukeskuksen pohjoispuolella Rovastintien ja Kaivotien välissä. Lukutien pohjoisreunassa Koivutien puoleisessa päässä on nykyisin jalkakäytävä noin 80 metrin matkalla. Kadun keskiosalla tontille ajo on sallittua moottoriajoneuvoille, kadun loppuosuus Rovastintielle asti on kevyen liikenteen väylää.

Asemakaavan mukainen katualue on 14 metriä leveä. Lukutien suunniteltu ajoradan päällystetty leveys paaluvälillä 0-100 on viisi ja puoli metriä, paaluvälillä 100-190 kuusi metriä. Lukutielle koulun puolelle on suunniteltu korotettu kevyen liikenteen väylä noin kahden sadan metrin matkalle. Väylä liittyy suoraan koulun piha-alueen rakenteisiin. Katualueen rajalle tehdään 0,5-1,0 metrin betonikiviraita. Kolme metriä leveä asfaltoitu kevyen liikenteen väylä erotetaan ajoradasta kahdentoista senttimetrin liukuvalettavalla reunatuella ja puoli metriä leveällä betonikiviraidalla. Rovastitien puoleinen osuus jää kevyen liikenteen väyläksi. Kadun pintakuivatus hoidetaan pääosin nykyisin avo-ojin, katuosuudelle rakennetaan yksi uusi hulevesikaivo noin paalulle 112. Valaistus uusitaan saneerattavalla katuosuudella. Kadulle asetetaan aluepysäköintikielto ja katukohtainen 30 km/h nopeusrajoitus. Koulualueen yleissuunnitelman mukaisesti kevyen liikenteen väylä sijoittuu Lukutien varressa olevan puurivistön kohdalle, puut poistetaan koulun kohdalta ennen rakennustöihin ryhtymistä.

Lukutien rakentamisen arvioidut kustannukset ovat noin 130 000 euroa. Hanke ei sisällä vesihuoltotöitä.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 26.6. - 10.7.2012.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirros (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta