Suoraan sisältöön

LUTAKON AUKION JA SATAMA-AUKION KATUSUUNNITELMA

Satamakadun ja Paviljongin väliin rakennettavan Lutakon aukion alle rakennetaan parhaillaan maanalaista, yhdessä tasossa olevaa noin 320 paikkaista pysäköintitaloa. Lutakon aukio ja Satamakadun eteläpuolelle rakennettava Satama-aukio yhdistyvät toisiinsa Satamakadun yli parhaillaan rakennettavalla kannella. Lutakon aukion ja Satama-aukion katusuunnitelma on laadittu kaupunginvaltuuston helmikuussa 2010 hyväksymän yleissuunnitelman pohjalta huomioiden edellä mainitut meneillään olevat rakennushankkeet.

Aukion leveys on pohjoispäässä uuden Hotellin ja Innova 2 välissä 25-60 m, aukion keskivaiheilla noin 90 m ja Jyväsjärven puoleisessa päässä 110 m. Satamakadun kohdalla aukiot yhdistävän kannen leveys on noin 40 m. Koko aukion pituus on noin 315 m.

Aukion tasaus on pohjoispäässä aukiota suunniteltu lähelle alueen vanhaa maanpintaa +80,2 (NN) niin, että olemassa olevat tulvareitit Uno Savolankadulle toimivat edelleen. Tästä aukion pinta nousee loivasti ja suoraviivaisesti noin 2 % kaltevuudella kohti Satamakatua pinnan ollessa ylimmillään Satamakadun kannen keskivaiheilla tasolla +82,9 (NN). Satamakadulta Jyväsjärveen päin aukion pinta laskee noin 3,5 % kaltevuudella niin, että aukion pinta on Rantaraitin reunassa noin +79,7 (NN). Aukion tasauksen noustessa Tanssisali Lutakon kohdalla aukion puoleista sisäänkäyntiä joudutaan nostamaan ja sisäpuolen porrashuonetta korjaamaan sekä kellarikerroksen ikkuna-aukkoja suojaamaan aukion puoleisella erkkerillä.

Aukion pohjoispäässä Hotellin, Innova 2 ja Tanssisali Lutakon välisellä alueella on saattoliikennealue jossa aukiolla on ajoneuvoliikennettä. Saattoliikennealue rajataan ajonestopollarein ja matalalla reunakivellä. Osa pollareista on lukittavia jolloin ne voidaan ottaa tilapäisesti pois tapahtuman ajaksi jos on tarve päästä ajamaan itse aukiolle. Muuten aukio on kevyenliikenteen käytössä. Aukion reunoille Rantaväylän puoleiselle reunalle ja Kuokkalan puoleiselle reunalle rakennetaan kevyenliikenteen väylät.

Kevyenliikenteen väylät ja alueet päällystetään graniittilaatoituksella. Aukion reunoille tulevien kevyenliikenteen väylien reuna-alueet päällystetään noppakiveyksellä. Aukion pohjoispään liikennealue päällystetään nupukiveyksellä. Kaikki luonnonkivipäällysteet ja reunakivet tehdään Siilinjärven harmaasta graniitista tai vastaavasta. Itse aukion päällysteeksi ehdotetaan värillistä confalttia. Confalt on saumaton komposiittipäällyste, jossa yhdistyvät sementtipohjaisen Confalt-laastin lujuus ja asfaltin joustavuus. Päällyste sopii erityisesti aukioiden ja kenttien päällysteeksi. Valmis päällyste kestää hyvin niin mekaanista kuormitusta kuin staattista pistekuormitusta. Päällysteen väriksi on haettu lämpimiä sävyjä keltainen ja punainen. Päällysteen raidoitus noudattaa aukion pintakuivatuskourujen linjoja.

Aukion maarakenteet kuivatetaan salojituksin. Hulevedet kerätään aukiolla linjakuivatuskourujen ja hulevesikaivojen avulla hulevesiviemäriin. Osa linjakuivatuksesta varustetaan lämmityskaapelein niin että kuivatus toimii myös talviolosuhteissa.

Aukion Kuokkalan puoleiselle reunalle istutetaan kantavaa kasvualustaa käyttäen puurivi keisarinlehmuksia. Puut suojataan teräksisillä juuriritilöillä ja rungon suojilla.

Aukion pohjoispäähän Hotellin eteen rakennetaan teräsrakenteinen valaistu saattoliikenteen katos. Katoksen katon sisäpinta tehdään laminoidusta lasista.

Aukio valaistaan aukion reunoille pystytettävien kookkaiden erikoispylväiden avulla. Pylväät tehdään säänkestävästä Corten teräksestä jota käytetään myös Lutakon aukion alle rakenteilla olevan pysäköintitalon maanpäällisten porrashuoneiden ja ilmanottokuilujen seinissä. Valaisinpylväiden alaosa on kotelomallinen ja siinä lukittavan kannen alla sähköpistorasiat aukion tapahtumasähköille. Pylvään yläosa on Z-mallinen reiällinen profiili. Pylväiden keskimääräinen korkeus on 14..15 m . Pylväät tehdään niin että niiden yläpäät ovat samalla tasolla. Pylväisiin tulee valaisimet kevyenliikenteen väylille päin ja ns. Cobo-valaisimet aukiolle päin.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 3.4. – 17.4.2012.

Lisätiedot: geoteknillinen asiantuntija Kari Seuranen puh. (014) 266 5136

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Tasaus (pdf)

Valaistussuunnitelma, tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta