Suoraan sisältöön

Lutakon sataman puistoalueen rakennussuunnitelma

Lutakon sataman puistoalue sijaitsee Jyväskylän 4. kaupunginosassa Lutakon kaava-alueella. Puiston suunnittelu liittyy Lutakon sataman ja siihen liittyvien aukoiden laajempaan kehittämisprojektiin joka on kuvattu Lutakon aukion ja sataman tarkennetussa yleissuunnitelmassa 12.2.2010.

Nykytilanteessa puistoalue on jäänyt ranta-alueen, Satamakadun ja Lutakon aukion rakentamisen alle eikä alueella ole säilytettävää puustoa tai muuta kasvillisuutta lukuun ottamatta Lutakon aukion länsipuoleista osaa. Puisto on jaettu kahteen osaan, joista suurempi sijoittuu Lutakon aukion itä- ja pienempi osa länsipuolelle. Pohjoisessa puisto rajautuu Satamakatuun ja etelässä rannassa kulkevaan kevyen liikenteen raittiin. Itäpuolelta puisto rajautuu Lutakon sataman uuteen pysäköintialueeseen.

Maanpinta puistoalueella viettää loivasti etelään kohti Jyväsjärveä. Korkeus vaihtelee n. +79.6 ja +82.7 (NN) metrin välillä.

Puisto sijaitsee toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla rannan välittömässä läheisyydessä. Sijainti sataman, matkustajasataman ja kehittyvän Lutakon alueen läheisyydessä tuonee paljon käyttäjiä puistoon. Asukastoiveena on ollut luoda puistosta vihreä keidas puineen, pensaineen ja oleskelumahdollisuuksineen. Kaupunkikuvallisesti puiston tulee liittyä Lutakon aukion muotokieleen, olla moderni ja mielenkiintoinen ja kunnossapidettävä.

Suunnitelmassa huomioidaan tekniset rajoitukset kuten johdot, laitteet ja kaapelit ja varmistetaan niiden vaatimat huoltoyhteydet. Lähtökohtana on ollut luoda puistolle selkeä ja laadukas suunnitelma, jossa toiminnot ja kulkureitit ovat jäsenneltyjä ja puistoon luotavat tilat muodostuvat vahvoilla, korkealaatuisilla istutuksilla. Puiston länsi- ja itäpäiden muotokieli liittyy toisiinsa.

Itäosa

Erikorkuiset ja -lajiset heinäistutukset antavat koko puistolle omaleimaisen, modernin ja rantahenkisen ilmeen. Heinäalueet rajataan puu- tai metallireunuksilla. Puistoon istutetaan lehti- ja havupuuryhmiä, jotka muodostavat varjoisia picnic-paikkoja ja luovat pienempiä kaupunkitiloja puistoon. Satamakatua vasten sekä puiston reunoille istutetaan laajempia pensasalueita keskikorkeista ja korkeista lajeista. Näkymä järven suuntaan säilyy suhteellisen avoimena. Avoin alue on kauttaaltaan hoitonurmea.

Puistoa halkovat kaksi tukimuuria luovat selkeitä linjoja puistoon ja niiden muotokieli yhdistyy Lutakon aukion kulmikkaaseen muotokieleen. Nämä matalat paasikivimuurit tarjoavat myös runsaasti istuskelupaikkoja puiston käyttäjille.

Puiston pääreitit tehdään kivituhkapintaisina. Toissijainen, nurmikivetty kulkuyhteys yhdistää itäpuolisen pysäköintialueen puistoon ja sujuvoittaa kulkua Lutakon aukiolle. Molemmat kevyen liikenteen pääyhteydet valaistaan puistovalaisimilla. Reittien varrelle sijoitetaan penkkiryhmät ja niiden yhteyteen roskakorit.

Alueella olemassa olevat syväkeräysastiat ja sähkökaappi jäävät entisille paikoilleen pysäköintialueen lounaiskulmaan. Satamakadun hulevesipumppaamon varavoimakone on puiston luoteiskulmassa. Rakenne muutetaan corten - pintaiseksi kuten muutkin Lutakon aukion rakenteet. Kaikkiin edellä mainittuihin laitetiloihin on pääsy huoltoajoneuvolle, jota varten huoltoyhteys kivetään nurmikivellä.

Nurmialueilla ja koko puistossa hoitoluokkana on A2.

Länsiosa

Puiston kulkuyhteydet on jo rakennettu, joten ne säilyvät ennallaan. Olemassa olevat makedonianmännyt säilytetään, samoin puistoa etelässä ja Rataväylän suunnassa rajaavat kirsikkapuut. Puiston avoimet viherpinnat toteutetaan osin hoitonurmena ja osin niittynä. Muutoin puistoon istutetaan erikorkuisia heinälajeja, yksittäinen puuryhmä sekä matalaa pensasta. Muuntaja ja alueen sähkökaapit on jo rakennettu, niille rakennettava huoltoyhteys toteutetaan nurmikivipintaisena.

Puiston valaistus säilyy muuten ennallaan mutta valaisimet vaihdetaan nykyaikaisemmiksi vähemmän energiaa tarvitseviksi valaisimiksi.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2014 on varattu 500 000 euron määräraha Lutakon satamalle. Pääosa tästä käytetään puistoalueen rakentamiseen. Rakennustyöt pyritään aloittamaan heti keväällä niin, että alue olisi heinäkuussa messujen aikaan vihreänä.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 28.1.–11.2.2014.

Nähtävilläoloaikana suunnitelmasta jätettiin yksi muistutus. Nähtävilläolon jälkeen suunnitelmiin on tehty pieniä tarkennuksia mm. kasvilajien ja valaistuksen osalta. Suunnitelmiin on tehty lautakuntakäsittelyn jälkeen muutoksia, kasvillisuutta on vähennetty ja pyöräilyolosuhteita parannettu.

Lisätiedot: geotekninen asiantuntija Kari Seuranen, puh. (014) 266 5136

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Muutettu asemapiirustus 54-2732 (pdf)

Muutettu asemapiirustus 54-3732A (pdf)

Leikkaus 44-2968 (pdf)

Muutettu leikkaus 44-2968A (pdf)

Havainnekuva (pdf)

Muutettu havainnekuva 19.2.2014 (pdf)

Muutettu havainnekuva 19.3.2014 (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta