Suoraan sisältöön

Mannisenmäen kaava-alueen katujen Laulukaari (510 m) ja Soittokaari (377 m) sekä yhdistetyn jalankulku ja pyörätien välillä Tanssikaari Tiilitehtaantie (303 m) katusuunnitelmat

Mannisenmäen kaava-alue sijaitsee noin neljän kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta Mannilan kaupunginosassa. Suunnittelualue rajautuu Saarijärventiehen, Palokan keskukseen, Tuomiojärveen ja Mannilan asuinalueeseen. Alueelle on kaavoitettu kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitalotontteja. Asemakaava on saanut lainvoiman 7.6.2013.

Laulukaaren asemakaavan mukainen katualueen leveys on neljätoista metriä ja Soittokaaren katualueen leveys on kaksitoista metriä. Yhdistetyn jalankulku ja pyörätien katualueen leveys on kymmenen metriä.

Laulukaaren ja Soittokaaren ajoradan päällystetty leveys on viisi metriä. Kevyen liikenteen väylän päällystetty leveys on kolme metriä.

Katusuunnitelmassa on esitetty Laulukaaren varrelle kaksi erillistä pysäköintialuetta (5+3 autopaikkaa) ja Soittokaarelle yksi pysäköintipaikka kolmelle autolle.

Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin avo-ojilla, hulevedet johdetaan maastoon. Kadut valaistaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2017 on alustavasti varattu 850 000 euron määräraha Mannisenmäen katujen rakentamiseksi. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannukset.

Suunnitelma oli julkiisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 13.–27.9.2016.

Asian valmistelija Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Laulukaari, pituusleikkaus (pdf)

Soittokaari, pituusleikkaus (pdf)

Jalankulku- ja pyörätie, pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta