Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2016 » Heikkilän alue Martikaisentie ja Perätie

Heikkilän alueen katujen Martikaisentie ja Perätie katusuunnitelmien muutos

Suunnittelualue sijaitsee Heikkilän kaupunginosassa noin yhdeksän kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen asemakaava on vahvistettu pääosin 10.3.1981, Martikaisentien alkuosa 15.12.1978.

Martikaisentiellä ja Perätiellä on kantavuuspuutteita ja routavaurioita. Kadut saneerataan pääosin stabiloimalla kantava kerros ja asentamalla rakenteeseen teräsverkot. Pahimpia routavauriokohteita korjataan uusimalla kerrosrakenteet. Martikaisentien kevyen liikenteen väylä saneerataan samassa yhteydessä. Kadut ja kevyen liikenteen väylä asfaltoidaan ja katujen kuivatuksen toimivuus varmistetaan. Katualueelta poistetaan puita, pensaita ja mahdollisia muita rakenteita katurakenteen toteuttamisen vaatimalta leveydeltä. Saneeraushankkeen yhteydessä Jyväskylän Energia uusii suunnittelualueella vesihuoltoverkostoa.

Martikaisentien asemakaavan mukainen katualueen leveys on 20 metriä, Perätien 12 metriä. Martikaisentien ajoradan päällystetty leveys on 6 metriä ja erillisen kevytväylän leveys 3 metriä. Perätien ajoradan päällysteen leveys on 4,50 metriä.

Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin avo-ojin. Katujen valaistus uusitaan ja katujen reuna-alueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 40 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2016 on varattu 500 000 euron määräraha Martikaisentien ja Perätien saneeraamiseksi. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannukset. Hanke on alustavasti aikataulutettu elo-lokakuulle.

Suunnitelmat olivat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§:n mukaisesti julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 17.–31.5.2016.

Nähtävilläolon aikana suunnitelmista on jätetty yksi muistutus, jossa on esitetty tarkennuksia Martikaisentien ylityskohtien toteutukseen ja merkintätapaan.

Muistutuksessa esitetyt korjausehdotukset on otettu huomioon ja katusuunnitelmiin on tehty tarvittavat muutokset. Martikaisentien ylittävät suojatiet merkitään pyörätien jatkeeksi ja niiden yhteydessä olevat väylät yhdistetyksi pyörätieksi ja jalkakäytäväksi.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Martikaisentie asemapiirustus plv 0-450 (pdf)

Muutettu Martikaisentie asemapiirustus plv 0-450 (pdf)

Martikaisentie asemapiirustus plv 450-990 (pdf)

Muutettu Martikaisentie asemapiirustus plv 450-990 (pdf)

Martikaisentie pituusleikkaus (pdf)

Perätie asemapiirustus (pdf)

Muutettu Perätie asemapiirustus (pdf)

Perätie pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta