Suoraan sisältöön

Matinmäki I kaava-alueen katujen Havukkakuja, Havukkatie, Helmipöllöntie, Hippiäisentie, Kahlaajankuja, Kahlaajantie, Kehrääjäntie, Kottaraisentie, Tilhenkuja ja Uunilinnuntie katusuunnitelmat

Matinmäki I kaava-alue sijaitsee Puuppolan taajaman eteläpuolella noin yhdentoista kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Suunnittelualue rajautuu etelässä Alvajärveen, lännessä Jyväskylä-Oulu valtatiehen (Nelostie) sekä pohjoisessa ja idässä Matinmäentiehen. Asemakaava on saanut lainvoiman 1.6.2012. Matinmäki I asemakaava mahdollistaa omakotitalojen rakentamisen alueelle.

Kahlaajantien ja Kottaraisentien asemakaavan mukainen katualue on leveydeltään kaksikymmentä metriä. Kehrääjäntien ja Uunilinnuntien katualueen leveys on kaksitoista metriä. Havukkatien, Helmipöllöntien, Hippiäisentien, Kahlaajakujan ja Tilhenkujan katualueen leveys on kymmenen metriä. Havukkakujan sekä Helmipöllöntien jatkeena olevan raitin katualueen leveys on kahdeksan metriä.

Kahlaajantien ja Kottaraisentien ajoradan päällystetty leveys on kuusi metriä ja viherkaistalla erotetun kevyen liikenteen väylän päällystetty leveys on kolme metriä. Kehrääjäntien ja Uunilinnuntien päällystetty leveys on viisi metriä, Havukkatien, Helmipöllöntien, Hippiäisentien, Kahlaajankujan ja Tilhenkujan päällystetty leveys on neljä ja puoli metriä. Havukkakujan päällystetty leveys on neljä metriä ja Helmipöllöntien raitin kolme ja puoli metriä.

Katujen kuivatus hoidetaan pääosin avo-ojilla, osittain myös hulevesiviemärillä. Hulevedet johdetaan maastoon. Katujen vierialueet nurmetetaan ja kadut valaistaan. Kaduille asetetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus sekä alueellinen pysäköintikielto. Kehrääjäntielle on suunniteltu pysäköintipaikka viidelle autolle ja Uunilinnuntielle neljälle autolle. Kahlaajantielle ja Kottaraisentielle on suunniteltu korotetut liittymäalueet katuliittymien kohdalle. Liittymäkorotukset tehdään katujen viimeistelytöiden yhteydessä.

Matinmäki I kaava-alue liittyy yleisiin teihin neljän kadun osalta. Kahlaajantie liittyy Nelostiehen ja Havukkatie, Helmipöllöntie sekä Kottaraisentie liittyvät Matinmäentiehen. Liittyminen yleisiin teihin on suunniteltu yhteistyössä Ely-keskuksen liikenneasiantuntijoiden kanssa.

Katusuunnittelun yhteydessä on tutkittu mahdollisuus rakentaa meluvalli/aita asemakaavassa Nelostien varressa olevalle EV-alueelle, meluesteen rakentamisen ajankohtaa ei ole päätetty.

Kahlaajantien liittymää Nelostiehen ei rakenneta Ensimmäisessä rakennusvaiheessa. Katuyhteys avataan sen jälkeen, kun suunnitteilla oleva moottoritie on valmistunut. Asuntokaduista Hippiäisentien, Kehrääjäntien ja Uunilinnuntien rakentaminen jää toiseen rakennusvaiheeseen.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2013 on varattu 1 750 000 euron määräraha Matinmäki I kaava-alueen ensimmäisen vaiheen katujen rakentamiseen. Lisäksi tulevat rakennettavien vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannukset. Alueelle ei rakenneta kaukolämpöverkostoa.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 9. – 23.10.2012.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Asemakaava (pdf)

Havukkakuja, pituusleikkaus (pdf)

Havukkatie, pituusleikkaus (pdf)

Helmipöllöntie ja raitti 1, pituusleikkaus (pdf)

Hippiäisentie, pituusleikkaus (pdf)

Kahlaajankuja, pituusleikkaus (pdf)

Kahlaajantie, pituusleikkaus (pdf)

Kehrääjäntie, pituusleikkaus (pdf)

Kottaraisentie, pituusleikkaus (pdf)

Tilhenkuja, pituusleikkaus (pdf)

Uunilinnuntie, pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta