Suoraan sisältöön

Muurarintien katusuunnitelma

Muurarintie sijaitsee Kuokkalassa Yrttisuon pohjoispuolella Kekkolan alueella. Muurarintie on vuonna 1985 pidetyille Jyväskylän asuntomessuille valmistunut pihakatutyyppinen asuntokatu. Katu on päättyvä katu, jonka alkupiste sijaitsee Kekkolantiessä. Kadun rakenteet varsinkin pihakatuosuudella ovat vuosikymmenten aikana painuneet sekä pinnoitteet rapautuneet. Rakenteen painumiseen on osaltaan vaikuttanut aikaisempi kevyehkö toteutustapa ja sekä osaltaan pinnoitteita kuluttava ja painumia aiheuttava ajoneuvoliikenne. Katurakennetta on paikoin runnellut myös maaperän routiminen, joka on osaltaan vaikuttanut myös kunnallistekniikan linjastojen toimintahäiriöihin siinä määrin, että katu on päätetty saneerata.

Kadun saneeraussuunnitelma kohdistuu ensisijaisesti Muurarintien pihakaduksi merkitylle osuudelle, jolla on pituutta n. 300 m. Katualueen leveys vaihtelee 6 – 20 m:iin. Samassa yhteydessä uusitaan Kekkolantien puoleisessa päässä kadun alkuosan asfalttipäällyste. Takkapolun osalle ei tässä yhteydessä ole osoitettu tehtäväksi toimenpiteitä.

Katurakenne ja kunnallistekniikka:

Muurarintien katurakenne avataan kokonaisuudessaan ja uusitaan kadun rakennekerrosten osalta. Rakennekerrosvahvuutta lisätään nykyisestä 0.60 – 0.80 m paksuudesta 1.3 m vahvuiseksi. Samassa yhteydessä Jyväskylän Energia uudistaa tarvittavilta osin olemassa olevan kunnallistekniikan, jonka toimivuudessa onkin ollut puutteita. Kadun kuivatus noudattaa nykyisiä periaatteita: hulevedet johdetaan pintavalumana painanteisiin, joista vedet johdetaan sadevesiviemäreihin.

Kadun pintarakenteet :

Muurarintien pihakatuosuudella on kaikkiaan kolme aukiota, joiden betonikivetyt pinnoitteet uusitaan. Pinnoitteiden painumisen ehkäisemiseksi kivettävät alueet päällystetään ensin kestopäällysteellä, joka toimii uusittavan pintarakenteen kantavuutta lisäävänä alustana. Kestopäällysteen päälle asennetaan uusi kiveys.

Kivettävien aukioiden välisten osuuksien pinnat uusitaan asfalttipäällysteisinä. Koko katujakson osalla huolitellaan ajoväylien sekä aukioiden reuna-alueet kenttä- ja betonikivireunuksin noudattaen kiveysten uusimisessa vanhan suunnitelman ratkaisuja. Kaikin osin kivettävien alueiden nykyisiä pintakuviointeja ei pystytä kuitenkaan ennallistamaan, koska vastaavia kivityyppejä ei enää ole saatavissa. Katupinnoitteiden purkutyön yhteydessä arvioidaan, löytyykö vanhojen nk. mutterikuvioiden ladontojen alueilta riittävä määrä hyväkuntoista kiveystä, josta voitaisiin latoa pienehkö alue keskimmäisen aukion reunaan muistuttamaan vanhasta ladontatyylistä ja kuviointitavasta.

Katuvalaistus, katukalusteet ja –varusteet sekä istutukset:

Muurarintien ja Takkapolun valaistus uusitaan koko jaksoltaan. Valaisinosat korvataan uusilla valaisinlaitteilla, pylvästyksenä käytetään ensisijaisesti nykyisiä pylväitä, joista uusitaan tarvittaessa huonokuntoisimmat.

Katukalusteet uusitaan penkkien osalta. Kadun kävelyalueella sijaitsevat vanhat graniittipollarit pestään ja asennetaan uudestaan suunnitelmassa esitettyihin kohtiin. Liikennemerkit säilyvät nykyisellään.

Katualueen istutuksiin ei ole esitetty tehtäväksi muutoksia. Katualueen nykyisten istutusten kunto inventoidaan ennen rakennustöiden aloittamista, jonka perusteella arvioidaan uusittavien istutusten määrä. Mikäli rakennustöiden yhteydessä vaurioituu istutuksia, korvataan ne uusilla.

Muurarintien katualueella sijaitsevan tiilirakenteisen katoksen/oleskelutilan betonikiviset kävelypinnat puhdistetaan ja käytävien mahdolliset painumat korjataan. Muilta osin katos jätetään alkuperäisasunsa mukaiseen kuntoon.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varauduttu kohteen toteuttamiseen kesäkaudella 2012. Kohteen toteuttamisen kustannuksiin on varattu 0.250 Me.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 24.4. – 8.5.2012.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen, puh (014) 266 7594

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus plv 0 - 170 (pdf)

Asemapiirustus plv 170 - 314 (pdf)

Pituusleikkaus, poikkileikkaus (pdf)

Tyyppipoikkileikkaukset (pdf)

Kiveyspiirustus aukio 1 (pdf)

Kiveyspiirustus aukio 2 (pdf)

Kiveyspiirustus aukio 3 (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta