Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2013 » Myllyjärventie ja Vesimyllyntien liittymän parantaminen

Myllyjärventien ja Vesimyllyntien liittymän parantaminen

Myllyjärventie on kaupungin eteläosan tärkeimpiä pääkatuja yhdistäen Keljon keskustan Myllyjärven kautta Keltinmäkeen. Myllyjärventien keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 7 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja sen kautta kulkee myös paljon raskasta liikennettä. Myllyjärventie on yleisilmeeltään hyvin tiemäinen sivuojineen ja ilman reunakiviä. Ajorata on paikoitellen jopa 12 metriä leveä. Lisäksi kadulla on mäkisyydestä johtuen pitkiä hyvin jyrkkiä osuuksia. Autojen ajonopeudet nousevat helposti suuriksi yli 50 km/h:ssa nopeusrajoituksen, jonka vuoksi asukkaat kokevat kadun liikenteen aiheuttavan huomattavan liikenneturvallisuusriskin. Myllyjärventiellä välillä Länsi-Päijänteentie Vesimyllyntie on tapahtunut yhteensä 33 liikenneonnettomuutta vuoden 2008 jälkeen. Näistä onnettomuuksista Vesimyllyntien liittymässä on tapahtunut peräti 18 kappaletta.

Myllyjärventien ja Vesimyllyntien liittymä on laaja ja jäsentymätön, jonka vuoksi ajolinjat ovat epäselvät. Keltinmäentie laskeutuu melko jyrkkänä liittymään ja Vesimyllyntie puolestaan nousee jyrkästi liittymään. Koko liittymä on penkereellä luonnollisen maanpinnan yläpuolella. Myllyjärven asukasyhdistys on tuonut usein ja aktiivisesti esille Myllyjärventiehen liittyviä turvallisuusongelmia ja -riskejä. Myllyjärventien liikenneturvallisuuden parantamista ja toimenpiteitä on käsitelty asukasyhdistyksen nimeämän yhdyshenkilön kanssa useamman kerran ja hän on myös esitellyt suunnitelmaluonnoksia asukasyhdistyksen hallituksen kokouksissa.

Myllyjärventielle välille Länsi-Päijänteentie Vesimyllyntie on laadittu alustava yleissuunnitelma yhtenäisten liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden määrittelemiseksi. Katusuunnitelman muutos Vesimyllyntien liittymän parantamiseksi perustuu tähän koko välille laadittuun tarkasteluun. Katusuunnitelman muutoksessa esitetään Vesimyllyntien liittymän muuttamista kiertoliittymäksi. Kiertoliittymän keskisaarekkeen leveys on 9 metriä. Liittymäalue laajenee siten vain jonkin verran. Liittymän korkeusasema säilyy nykyisellään eikä katujen hulevesien johtamiseksi tarvitse rakentaa uusia viemäreitä tai ojia. Nykyisen liittymän katuvalaistusta poistetaan ja korvataan uudella valaistuksella. Kiertoliittymä on toiminnallisesti selkeä ja poistaa vaarallisimmat onnettomuustyypit.

Liittymän parantamiskustannukset ovat arviolta noin 120 000 euroa ja rakentamisen on suunniteltu alkavan kesällä 2013.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 16. - 30.4.2013.

Lisätiedot: liikenneinsinööri Timo Vuoriainen, puh. (014) 266 5144

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirros (pdf)

Tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta