Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2013 » Myllyjärventien ja Porrastien liittymä

Myllyjärventien ja Porrastien liittymän katusuunnitelma

Myllyjärventie on kaupungin eteläosan tärkeimpiä pääkatuja yhdistäen Keljon keskustan Myllyjärven kautta Keltinmäkeen. Myllyjärventien keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 7 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja sen kautta kulkee myös paljon raskasta liikennettä. Myllyjärventie on sivuojineen ja ilman reunakiviä yleisilmeeltään hyvin tiemäinen. Ajorata on paikoitellen jopa 12 metriä leveä. Lisäksi kadulla on mäkisyydestä johtuen pitkiä ja hyvin jyrkkiä osuuksia. Autojen ajonopeudet nousevat helposti suuriksi yli 50 km/h:ssa nopeusrajoituksen, jonka vuoksi asukkaat kokevat kadun liikenteen aiheuttavan huomattavan liikenneturvallisuusriskin. Myllyjärventiellä välillä Länsi-Päijänteentie Vesimyllyntie on tapahtunut yhteensä 33 liikenneonnettomuutta vuoden 2008 jälkeen.

Myllyjärventien varrella sijaitsee Myllytuvan päiväkoti Porrastien liittymän kohdalla. Liittymä päiväkodin pihalle on jyrkkä ja talvella liukkauden vuoksi hankala käyttää. Päiväkodin puolella on tonttiliittymästä vain kapea jalkakäytävä liittymän eteläpuolella olevalle suojatielle. Päiväkodin lapset joutuvat kulkemaan tätä kapeaa jalkakäytävää pitkin ja varsinkin nopeasti ohiajavat rekka-autot aiheuttavat vaarallisia tilanteita. Myllyjärven asukasyhdistys on tuonut usein ja aktiivisesti esille tätä ongelmaa. Myllyjärventien liikenneturvallisuuden parantamista ja toimenpiteitä on käsitelty asukasyhdistyksen nimeämän yhdyshenkilön kanssa useamman kerran ja hän on myös esitellyt suunnitelmaluonnoksia asukasyhdistyksen hallituksen kokouksissa.

Myllyjärventielle välille Länsi-Päijänteentie Vesimyllyntie on laadittu yleissuunnitelma yhtenäisten liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden määrittelemiseksi. Katusuunnitelman muutos Porrastien liittymän parantamiseksi perustuu tähän koko välille laadittuun yleissuunnitelmaan. Katusuunnitelman muutoksessa esitetään rakennettavaksi uudet suojatiesaarekkeet liittymän pohjoispuolelle sekä Porrastien liittymähaaraan. Myllyjärventien ajoradan korkeusasema säilyy nykyisellään eikä kadun hulevesien johtamiseksi tarvitse rakentaa uusia viemäreitä tai ojia. Päiväkodin edessä oleva jalkakäytävä levitetään 3 metriä leveäksi. Ajoradan ja jalkakäytävän väliin esitetään rakennettavaksi vielä käsijohde, joka estää lasten ryntäämisen ajoradalle. Koko liittymäalueelle ajoradalle esitetään rakennettavaksi myös reunakivet, jotka yhdessä suojatiesaarekkeiden kanssa kaventavat ajorataa ja hidastavat siten ajonopeuksia. Suojatiesaarekkeet helpottavat ja varmistavat kadun ylittämistä turvallisesti kahdessa vaiheessa.

Porrastien liittymän parantamiskustannukset ovat arviolta noin 40 000 euroa ja rakentamisen on suunniteltu alkavan kesällä 2013.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 16. - 30.4.2013.

Lisätiedot: liikenneinsinööri Timo Vuoriainen, puh. (014) 266 5144

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirros (pdf)

Tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta