Suoraan sisältöön

Nääpikäntien katusuunnitelma

Suunnittelualue sijaitsee Mäyrämäessä, Keltinmäen kaupunginosassa, noin viiden kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Nääpikäntie on Mäyrämäentien poikkikatu, joka johtaa Kotalammen liikuntapuistoon. Katu rajoittuu itäreunastaan puistoalueeseen, länsireunastaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen sekä julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeseen.

Kadun alkuosa on rakennettu Siwan liittymään asti vuonna 2007. Kadun loppuosan rakentaminen on tarpeen, koska Keltinmäen päiväkoti on sijoittumassa sen varteen. Päiväkodin rakentaminen alkaa keväällä 2013 ja otetaan käyttöön kesällä 2014.

Nääpikäntien asemakaavan mukainen katualueen leveys on 14 metriä, ja se levenee kääntöpaikan kohdalla 22 metriin. Loppuosan kevyen liikenteen väylän osalla katualueen leveys on kuusi metriä.

Nääpikäntien katualueen jatkona on 16 metriä leveä urheilu- ja virkistyspalvelualue (VU), johon on sijoitettu liikuntapuiston huoltotie sekä pysäköintialue. Nykyisen tieyhteyden alla on turvekerros, joka poistetaan kaivamalla. Massanvaihtomateriaalina käytetään mahdollisuuksien mukaan päiväkotityömaan kaivumaita.

Siwan liittymästä eteenpäin Nääpikäntien ajoradan päällystetty leveys on kuusi metriä, ajoradasta reunatuella erotetun kevyen liikenteen väylän päällystetty leveys on kolme metriä. Ajoradan leveys mahdollistaa päiväkodin saattoliikenteen edellyttämän lyhytaikaisen kadunvarsipysäköinnin.

Kadun vierialueet nurmetetaan. Valaistus on uusittu muutama vuosi sitten ja pylväiden sijoitus tarkistetaan rakentamistyön yhteydessä. Kadun pintakuivatus hoidetaan avo-ojin ja hulevedet johdetaan puistoalueelle. Kadulle asetetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus ja aluepysäköintikielto. Kulkuyhteyden sijainti VP-alueella sijaitsevaan alppiruusupuistoon tarkistetaan rakentamistyön yhteydessä.

Nääpikäntien rakentamisen alustava kustannusarvio on noin 100 000 euroa. Kadun rakentaminen sovitetaan yhteen päiväkodin rakentamisen kanssa, jonka toteutus on suunniteltu vuosille 2013-2014. VU-alueen huoltotien ja pysäköintialueen arvioitu rakentamiskustannus on noin 36 000 euroa. VU-alueen rakentamiskustannuksista vastaa Jyväskylän liikuntapalvelut.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä 30.4.–14.5.2013 Rakentajantalon Palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, 1. kerros. .

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, p. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirros (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta