Suoraan sisältöön

Nevakadun katusuunnitelman muutos

(Asian valmistelija Tapio Koikkalainen, puh 266 7594)

Nevakatu sijaitsee Huhtasuolla Huhtakeskuksen kupeessa. Katu on kaksiajoratainen yhdyskatu Kangasvuorentien ja Suluntien välissä.

Katusuunnitelma
Nevakadun katusuunnitelman muutoksen lähtökohtana on voimassa oleva asemakaava, jossa koko kadun pituudella toisen ajoradan kohdalle on merkitty autopaikkojen korttelialue (LPA).

Tässä katusuunnitelman muutoksessa on esitetty Nevakadulle pysäköintijärjestelyjä, jotka sijoittuvat LPA–korttelin alueelle. Pysäköinnin siirtäminen kadulle piha-alueelta pois on tulossa ajankohtaiseksi syksyn 2014 aikana korttelissa käynnistyvien rakennushankkeiden vuoksi.

Katusuunnitelmassa esitetään muutettavaksi nykyinen kaksiajoratainen katuosuus yksiajorataiseksi. Toinen ajorata muutetaan noin 130 metrin matkalla pysäköintialueeksi. Järjestely voidaan toteuttaa pienin toimenpitein hyödyntäen nykyisiä katurakenteita, kuten olemassa olevia reunalinjoja sekä toisen ajoradan päällystettyjä alueita.

Katualueen muutoksilla voidaan toteuttaa yksisuuntaisella ajosuunnalla varustettu 22 autopaikan pysäköintialue Huhtakeskuksen vierustalle. Pysäköinti osoitetaan erityisesti asiakaspysäköintiä varten.

Hulevesijärjestelyt
Pysäköintijärjestelyjen vuoksi ei tarvitse tehdä muutoksia kadun nykyiseen kuivatukseen. Pysäköintialueen kuivatus voidaan järjestää hyödyntämällä olemassa olevaa hulevesiverkostoa.
Kohteeseen ei sisälly tässä vaiheessa Jyväskylän Energia Oy:n putkistotöitä.

Joukkoliikenne
Joukkoliikenteen järjestelyt säilyvät muutoin ennallaan, joskin toinen Nevakadun nykyisistä linja-autopysäkeistä muutetaan ajoratapysäkiksi.

Katuvihreä
Katusuunnitelmassa ei esitetä tehtäväksi muutoksia kadun varren istutuksiin.

Katuvalaistus
Katuvalaistus säilyy nykyisellään lukuun ottamatta kahden valaisinpylvään siirtoa.

Kohteen muutoskustannusten on arvioitu olevan noin 42 000 euroa. Muutostyöt on suunniteltu toteutettavaksi syksyn 2014 aikana.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 15.7.–29.7.2014.

Lisätiedot: 21.7. alkaen rakennuttajapäällikkö Jari Lohi, puh. 014 266 5124


Sijaintipaikkakartta

Asemapiirustus

Pituusleikkaus

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta