Suoraan sisältöön

Niittytien välillä Tuukkasenlampi Niittytie 31 (plv. 235-740) katusuunnitelma

Suunnittelualue sijaitsee Lohikosken kaupunginosassa Lahjaharjuntien ja Lohikoskentien välissä noin kolmen kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta. Kadun alkuosa välillä Lahjaharjuntie Tuukkasenlampi on saneerattu vuonna 2013.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Niittytiellä vaihtelee kahdeksasta metristä kahteentoista metriin. Niittytien ajorata paaluvälillä 260-340 siirretään asemakaavan mukaiselle katualueelle. Niittytien rakennekerrokset uusitaan ja katu asfaltoidaan. Kadun pintakuivatus hoidetaan pääosin avo-ojilla.

Niittytien ajoradan päällystetty leveys Tuukkasenlammen rummun kohdalla on viisi ja puoli metriä, loppuosalla päällystetty leveys on viisi metriä. Paalulla 460 oleva kevytväylän ylityskohta tehdään korotettuna. Kadun vierialueet nurmetetaan. Valaistus on uusittu muutama vuosi sitten, pylväiden sijoitus tarkistetaan rakentamistyön yhteydessä. Katu kuuluu 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kadunrakentamistoimenpiteiden takia Niittytie 8:n ja 10:n kohdalla, osittain tontilla, osittain katualueella oleva koivurivistö poistetaan. Puiden poistosta on sovittu kiinteistöjen edustajien kanssa. Kyseiselle katuosuudelle istutetaan tilalle pihlajaa.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2014 on varattu 450 000 euron määräraha katusaneerauksen toteuttamiseksi. Hanke on aikataulutettu syys-lokakuulle.

Suunnitelmaluonnoksen esittelytilaisuus järjestettiin Kolikkotuvalla 8.5.2014.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 13.–27.5.2014.

Nähtävilläoloaikana suunnitelmasta on jätetty kaksi muistutusta. Muistutusten allekirjoittajina on yhteensä 50 henkilöä kadun varren kiinteistöistä. Muistutuksissa esitetään Niittytien katkaisemista ajoneuvoliikenteeltä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Katkaisukohta on esitetty Tuukkasenlammelta tulevan jkpp-tien kohdalle (n. pl. 460). Muistutuksissa ja yleisötilaisuudessa jätetyissä kommenteissa katuosuudelle toivotaan myös vähintään kahta hidastetta toteutettuna joko korotuksilla tai ajoradan kavennuksilla.

Vastine

Niittytien läpiajo on tällä hetkellä kielletty liikennemerkein. Läpiajoliikenteen valvonta on hankalaa eikä läpiajavien määrää ole tutkittu lähiaikoina.

Tässä vaiheessa ajoneuvoliikenteen katkaisua ei toteuteta. Niittytien katusuunnitelmaan on lisätty toinen hidastekoroke eli saneerattavalle katuosuudelle rakennetaan kaksi hidastekoroketta noin paaluille 460 ja 580. Niittytien saneerauksen valmistuttua kadun ajonopeuksia tullaan seuraamaan pidemmällä aikajaksolla ja mahdollisen läpikulkuliikenteen määrä selvitetään. Saatujen tulosten perusteella arvioidaan ajoneuvoliikenteen katkaisun tarvetta ja vaikutusta koko alueen liikennöintiin.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Muutettu asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Muutettu pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta