Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2013 » Niittytie, Metsikkötie ja Tuukkasentie

Niittytien väli Lahjaharjuntie - Tuukkasenlampi katusuunnitelma sekä Metsikkötien ja Tuukkasentien katusuunnitelman muutos

Suunnittelualue sijaitsee Lohikosken kaupunginosassa Lahjaharjuntien ja Lohikoskentien välissä noin kolmen kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Niittytiellä vaihtelee kymmenestä metristä kahteenkymmeneenneljään ja puoleen metriin. Metsikkötien katualueen leveys on kymmenen metriä ja Tuukkasentien kahdeksan metriä. Niittytien ajorata paaluvälillä 100-220 siirretään asemakaavan mukaiselle katualueelle. Niittytien ja Metsikkötien rakennekerrokset uusitaan. Tuukkasentielle uusitaan kantava kerros ja asennetaan teräsverkko. Kadut asfaltoidaan. Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin avo-ojilla.

Niittytien ajoradan päällystetty leveys on viisi ja puoli metriä. Metsikkötien päällystetty leveys on neljä ja puoli metriä, Tuukkasentien neljä metriä. Katujen vierialueet nurmetetaan, valaistus on uusittu muutama vuosi sitten, pylväiden sijoitus tarkistetaan rakentamistyön yhteydessä. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Jyväskylän Energia uusii vesi- ja viemäriputkia katusaneeraustöiden yhteydessä.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2013 on varattu 300 000 euron määräraha Metsikkötien ja Tuukkasentien katusaneerauksen toteuttamiseksi. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannukset. Niittytien väli Lahjaharjuntie Tuukkasenlampi alustava kustannusarvio on noin 120 000 euroa, katuosuuden rahoitusta ei vielä ole päätetty.

Suunnitelmaluonnoksia on esitelty yleisötilaisuudessa Kolikkotuvalla 24.1.2013.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 12.–26.3.2013. Nähtävilläoloaikana suunnitelmasta jätettiin kaksi muistutusta. Muistutusten johdosta suunnitelmaan tehtiin pieniä muutoksia mm. Metsikkötien tasaukseen.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh (014) 266 5114

Sijaintikartta (pdf)

Muutettu asemapiirustus (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Metsikkötien muutettu pituusleikkaus (pdf)

Metsikkötie, pituusleikkaus (pdf)

Niittytie, pituusleikkaus (pdf)

Tuukkasentie, pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta