Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2015 » Nisulankatu ja Wilhelm Schildtin katu

Nisulan alueen katujen Nisulankatu ja Wilhelm Schildtin katu katusuunnitelmien muutos

Suunnittelualue sijaitsee Nisulan kaupunginosassa noin puolentoista kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta länteen. Alue rajautuu pohjoisessa Viitaniemen koulukeskittymään, idässä Viitaniementiehen, etelässä Vainionkatuun sekä lännessä Palokunnankatuun. Suunnittelualueen kaavat ovat valmistuneet paloissa vuosien 1976 - 2014 välisenä aikana.

Nisulankadun - Wilhelm Schildtin kadun risteysalueelle rakennetaan liikenteen rauhoittamisen vaatimat saarekkeet ja liikennevalot. Ajorataa levennetään Wilhelm Schildtin kadulta oikealle käännyttäessä.

Nisulankadulle rakennetaan koulukeskuksen eteen saattopysäkki ja siihen liittyvät jalkakäytävät. Katualueelta poistetaan muutamia puita saattopysäkin tieltä.

Nykyiset kuivatusratkaisut eivät muutu. Katujen pintakuivatus hoidetaan sivuojin. Nisulankadun suurimman saarekkeen reunatukea vasten valuvat vedet ohjataan puolirummun kautta sivuojaan. Katujen valaistusta ei uusita.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2015 on varattu 75 000 euron määräraha Wilhelm Schildtin kadun ja Nisulankadun liittymän liikennevaloille. Hanke käynnistyy kesä-heinäkuussa ja valmistuu koulujen alkuun mennessä.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 21.4. - 5.5.2015.

Lisätiedot: suunnitteluinsinööri Antti Levänen, puh. (014) 266 0554

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Ajantasa-asemakaava (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus ja poikkileikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta