Suoraan sisältöön

Rutalantien ja Pölkintien katusuunnitelmat

Rutalantien ja Pölkintien sijaitsevat Palokassa Palokan kauppakeskusalueen kupeessa valtatien 4 ja Saarijärventien välissä. Nykyisellään kadut ovat sorapintaisia vaatimattomia ajoyhteyksiä toimien osittain asuntokatuna Rutalantien osalta. Rutalantie ja Pölkintie muodostavat yhden yhtenäisen n. 360 m pitkän saneerattavan kadun, jonka alkupiste sijaitsee Saarijärventiellä. Katusaneerauksen yhteydessä Jyväskylän Energia Oy uudistaa tarvittavilta osin katualueen olemassa olevan kunnallistekniikan.

Kyseessä olevalle alueelle on laadittu uusi asemakaava vuonna 2011. Asemakaavassa katualueiden leveydet ovat 12 m sekä 13 m sisältäen Pölkintien katualueeseen kuuluvan pysäköintialueen. Rutalantien ajorata on leveydeltään 5,0 m, jonka yhteydessä on reunatuella ajoradasta erotettu 3,0 m leveä kevyen liikenteen väylä. Pölkintie on leveydeltään 4,5 m, katuosuuteen ei kuulu erillistä kevyen liikenteen väylää. Kevyen liikenteen kulku tällä osalla katua on sallittu ajoradalla, sillä ajoradalla ei sallita varsinaisesti moottoriajoneuvoilla läpiajoa.

Katujen kuivatus järjestetään avo-ojarakentein siten, että hulevedet johdetaan vesien virtaamaa hidastaen valtatien 4 ali johtavan alikulkukäytävän kuivatusjärjestelmän kautta Palokkajärveen. Alueen hulevesien käsittelyssä varaudutaan hyödyntämään jatkossa myös asemakaavan mukaista hulevesiyhteyttä (kaavassa merkintä hu/avo-oja), joka mahdollistaa vesien johtamisen myös vaihtoehtoista reittiä pitkin moottoritien tiealueen suuntaisesti. Järjestely edellyttää jatkosuunnittelua sekä lupamenettelyä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Molempien katuyhteyksien valaistus uusitaan. Katujen viimeistelyyn kuuluu nurmetukset, pensas- sekä puuistutukset mukaan lukien Pölkintien varteen sijoittuva pysäköintialue.

Rutalantien ja Pölkintien muodostavat päättyvän katuyhteyden, joiden nopeusrajoitukseksi asetetaan 30 km/h. Rutalantien liittymän saneeraus Saarijärventien yhteydessä sisältää myös olemassa olevan linja-autopysäkin uudistamisen sekä Saarijärventien ylittävän suojatieyhteyden rakentamisen.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varauduttu kohteen toteuttamiseen loppukeväästä 2012, sillä Pölkintien varteen suunnitellun kerrostalokokonaisuuden rakentamisen on suunniteltu alkavan alkukesästä 2012.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 6.3. – 20.3.2012.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen, puh (014) 266 7594

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirros (pdf)

Pituusleikkaus 1 (pdf)

Pituusleikkaus 2 (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta