Suoraan sisältöön

Äijälänrannan asuntomessualueen Rauhaniementien katusuunnitelman ja siihen liittyvän kevyen liikenteen väylän suunnitelma (välillä Rauhaniementie-Rantaraitti)

Otsikossa mainittu katu ja siihen liittyvä kevyen liikenteen väylä sijaitsevat Äijälässä asuntomessualueella. Väylät kuuluvat Äijälän asuntomessualueen liikenneverkkoon, joka valmistuu pääosin vuoden 2013 kesällä Jyväskylässä 2014 pidettäville asuntomessuille.

Alueella on kaupunginvaltuuston 17.1.2011 hyväksymä asemakaava sekä korttelileikkipuiston osalta, jota kevyen liikenteen raitti sivuaa, kaupunkirakennelautakunnassa 12.3.2013 hyväksytty korttelileikkipuiston asemakaava.

Rauhaniementie ja siihen liittyvä kevyen liikenteen väylä

Rauhaniementien alkupiste sijaitsee Rekoolikadun varressa. Uusi katuyhteys on umpikatu, jonka päässä on kääntöpaikka. Katu on pituudeltaan noin 135 metriä ja kadun ajorata on leveydeltään 5.0 metriä, ajorata on kestopäällystetty sekä varustettu 6 cm korkuisilla betonisilla reunatuilla. Kadun pituuskaltevuus vaihtelee 3.4 – 9.2% välillä. Kadulla ei ole erillistä kevyen liikenteen väylää, vaan kevyen liikenteen kulku osoitetaan tapahtuvaksi ajoradalla.

Kadun pintakuivatus toteutetaan sadevesiviemäröinnin avulla. Vesien purku tapahtuu Äijälänrannan hulevesiverkoston kautta Jyväsjärveen, kadun päädyssä kääntöpaikan hulevedet johdetaan maastoon olemassa olevaan ojapainanteeseen.

Suunnitelmassa esitetty kevyen liikenteen raitti Rauhaniementien ja Rantaraitin välillä noin 70 metriä pitkä ja 3.0 metriä leveä kestopäällysteinen raitti. Raitin pituuskaltevuus vaihtelee 2.3 - 7.1% välillä. Raitti valaistaan. Raitin kuivatus järjestetään sivuojapainantein sekä osin Rauhaniementien sadevesiviemärin avulla.

Raittia pitkin (plv 0-65) Rekoolikadun suunnasta sallitaan viereisen kiinteistön tontille ajo. Kiinteistön varsinainen ajoneuvoliikenteen pääliittymä sijoittuu uuden Rauhaniementien puolelle.

Kadun valaistus toteutetaan led-tekniikkaa hyväksikäyttäen, kuten varsinaisella asuntomessualueen kaduillakin. Tavoitteena on ottaa käyttöön valaisinkohtainen ohjaus, joka mahdollistaa energiatehokkaan käyttäjälähtöisen aluevalaistuksen. Äijälänrannan asuntoalue on ensimmäinen kokonaan valkoisella valolla toteutettu asuinalue Jyväskylässä.

Jyväskylän Energia Oy toteuttaa osaltaan alueen vesihuoltoon sisältyvät työt varusteineen ja laitteineen mukaan lukien alueen kaukolämpöverkon toteuttamisen.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varauduttu kohteen kunnallistekniikan toteuttamisen aloittamiseen kesällä 2013. Kohteen katuyhteydet valmistuvat asuntomessutapahtumaan 2014 mennessä. Kohteen rakennuskustannusten on arvioitu olevan runsaat 150 000 euroa.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 16.4. – 30.4.2013.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen, puh. (014) 266 7594

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Kaavaote (pdf)

Asemapiirros (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta