Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2016 » Rautpohjankatu välillä Keskussairaalantie Kuntoportti

Rautpohjankadun katusuunnitelman muutos välillä Keskussairaalantie Kuntoportti

Suunnittelualue sijaitsee Rautpohjassa Mäki-Matin kaupunginosassa noin 2 kilometriä Jyväskylän keskustasta lounaaseen. Suunnittelukohde rajautuu Valmet Technoligies Oy:n ja Hippoksen liikuntakeskuksen alueisiin.

Rautpohjankadulla on ongelmana kääntymiskaistojen lyhyys Keskussairaalantien puoleisessa päässä. Vasemmalle kääntyvien ja suoraan menevien ajoneuvojen jono tukkii usein oikealle kääntyvien kaistan, jolloin liikenne siirtyy käyttämään osittain viereistä jalkakäytävää. Tämä vaarantaa oleellisesti jalkakäytävää käyttävien turvallisuutta.

Rautpohjankadun poikkileikkausta levennetään siten, että suunnittelualueelle voidaan merkitä kolme ajokaistaa noin 160 metrin matkalle. Lisätila poikkileikkaukseen otetaan Hippoksen puoleisella reunalla olevasta viherkaistasta. Viherkaistalta poistettavien puiden tilalle istutetaan pensaita.

Valmetin puoleisen jalkakäytävän reunakivi ja päällyste uusitaan, samoin Keskussairaalantien liikenteenjakajasaareke uusitaan. Kaistajärjestelyn yhteydessä valaistus uusitaan rakennettavalla osuudella.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2016 on varattu 100 000 euron määräraha Rautpohjankadun kaistajärjestelyn rakentamiseksi. Kohteen rakentaminen on aikataulutettu vuodelle 2016.

Suunnitelmat asetetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§:n mukaisesti julkisesti nähtäville Rakentajantalon palvelupiste Hannikaiseen os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 17.–31.5.2016. Ehdotusta vastaan mahdollisesti tehtävät kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon os. PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi viimeistään 31.5.2016 kello 15.00 mennessä.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri: Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintikartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta