Suoraan sisältöön

Läntisen Palokärjen (Innoroad) kaava-alueella sijaitsevan Rekkamiehentien (paaluväli 760-1670) katusuunnitelma

Kaava-alue sijaitsee Seppälänkankaan pohjoisosassa Laukaantien länsipuolella. Alue rajoittuu etelässä Kaakkovuorentiehen, länsi-pohjoissuunnassa maakuntauraan ja idässä Ampumaradantiehen ja Laukaantiehen. Kaava-alueen korttelit ovat käyttötarkoitukseltaan teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialuetta. Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta.

Rekkamiehentien alkuosan (paaluväli 0-760) katusuunnitelma on hyväksytty 7.8.2012. Rekkamiehentien rakentaminen sisältyy alueen kolmannen vaiheen toteutukseen, rakennettava kokonaispituus on 910 metriä. Rekkamiehentien tasaus on suunniteltu huomioiden teollisuustonttien esirakentamissuunnitelmat.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Rekkamiehentiellä on 26 metriä. Rekkamiehentien ajoradan päällystetty leveys on seitsemän metriä, kadun rinnalle suunnitellun kevyen liikenteen väylän päällystetty leveys on kolme ja puoli metriä. Kevyen liikenteen väylää ei toteuteta vielä tässä vaiheessa. Kadun pintakuivatus hoidetaan avo-ojin, hulevedet johdetaan maastoon. Katu valaistaan ja kadun vierialueet nurmetetaan. Katu kuuluu 50 km/h taajamanopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2014 on varattu 1 000 000 euron määräraha Läntisen Palokärjen kolmannen vaiheen katujen rakentamiseen. Lisäksi tulevat rakennettavien vesihuoltolinjojen ja kaukolämpölinjojen toteuttamiskustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 19.11. – 3.12.2013.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta