Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2016 » Rekkamiehentie välillä Lastaustie–Ampumaradantie ja Koivusillantie

Läntisen Palokärjen kaava-alueen katujen Rekkamiehentie välillä Lastaustie Ampumaradantie ja Koivusillantie katusuunnitelmat

Kaava-alue sijaitsee Seppälänkankaan pohjoispuolella Laukaantien varrella noin 8 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Suunnittelualue on Läntisen Palokärjen asemakaava-alueen pohjoisosassa. Kaava-alueen korttelit ovat käyttötarkoitukseltaan teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialuetta. Suunnittelualue on rakentamatonta.

Rekkamiehentien alkuosan (paaluvälit 0-730 ja 730-1670) katusuunnitelmat on hyväksytty vuosina 2012-13. Nähtäville asetettavan Rekkamiehentien (paaluväli 1670-2085) asemakaavan mukainen katualueen leveys on 26 metriä ja Koivusillantien 14 metriä. Koivusillantien rakennettava osuus on 250 metriä.

Rekkamiehentien ajoradan päällystetty leveys on seitsemän metriä ja viherkaistalla erotetun kevyen liikenteen väylän päällysteen leveys on kolme metriä. Koivusillantien päällysteen leveys on viisi metriä. Katujen pintakuivatus hoidetaan avo-ojin, hulevedet johdetaan maastoon. Kadut valaistaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 50 km/h taajamanopeusrajoituksen piiriin.

Samassa yhteydessä tehdään yksityistiejärjestelyjä ja hiihtouria linjataan uudelleen. Yksityistiejärjestelyt toteutetaan siinä vaiheessa, kun kortteli 24 alkaa rakentumaan.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2017 on alustavasti varattu 500 000 euron määräraha Rekkamiehentien ja Koivusillantien rakentamiseen. Lisäksi tulevat rakennettavien vesihuoltolinjojen ja kaukolämpölinjojen toteuttamiskustannukset. Kevyen liikenteen väylää ei rakenneta tässä yhteydessä.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 18.11. – 2.12.2016.

lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Rekkamiehentie asemapiirros (pdf)

Rekkamiehentie pituusleikkaus (pdf)

Koivusillantie asemapiirros (pdf)

Koivusillantie pituusleikkaus (pdf)

Yksityistie ja hiihtourat, asemapiirros (pdf)

Yksityistie ja hiihtourat, pituus- ja poikkileikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta