Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2016 » Ritoniemi Saikkosentie, Revontie ja Pelkosentie

Ritoniemen alueen katujen Saikkosentie, Revontie ja Pelkosentie katusuunnitelmien muutos

Suunnittelualue sijaitsee Palokan kaupunginosassa Palokkajärven ja Ritopohjantien välissä noin viiden kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen asemakaava on vahvistettu pääosin 13.1.1982, yksittäisiä tontteja on päivitetty vuosina 1995 ja 2011.

Saikkosentiellä ja Revontien länsiosalla on kantavuuspuutteita ja routavaurioita. Revontien itäosa ja Pelkosentie kokonaisuudessaan ovat sorapintaisia katuja. Saikkosentien ja korotetun kevytväylän kerrosrakenteet uusitaan 280 metrin matkalla välillä Matinkujan kevytväylä Ritopohjantie. Revontie ja Pelkosentie saneerataan koko katuosuudelta. Kadut asfaltoidaan ja katujen kuivatuksen toimivuus varmistetaan. Katualueelta poistetaan puita, pensaita ja mahdollisia muita rakenteita katurakenteen toteuttamisen vaatimalta leveydeltä. Saneeraushankkeen yhteydessä Jyväskylän Energia uusii suunnittelualueella vesihuoltoverkostoa.

Saikkosentien asemakaavan mukainen katualueen leveys on 15 metriä, Revontien 10-15 metriä ja Pelkosentien noin 10 metriä. Saikkosentien ajoradan päällystetty leveys on 5,5 metriä ja korotetun kevytväylän leveys 3 metriä. Revontien ja Pelkosentien ajoradan päällysteen leveys on 4,50 metriä.

Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin avo-ojin. Hulevesiä ohjataan myös Saarisentien kohdalla olevaan hulevesiviemäriin. Pelkosentielle on tarkoitus rakentaa hulevesiviemäri. Katujen valaistus uusitaan ja katujen reuna-alueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen ja alueellisen pysäköintikiellon piiriin. Saikkosentielle on merkitty kadunvarsipysäköintipaikkoja.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2016 on varattu 600 000 euron määräraha Saikkosentien, Revontien ja Pelkosentien saneeraamiseksi. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannukset. Hanke on alustavasti aikataulutettu elo-lokakuulle.

Suunnittelun aloittamisesta on jaettu tiedote asukkaille maaliskuussa 2016.

Suunnitelmat olivat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§:n mukaisesti julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 17.–31.5.2016.

Nähtävilläolon aikana suunnitelmista on jätetty yksi muistutus, jossa esitetään, että Saikkosentien yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän linjaus tulisi säilyttää nykyisellään. Lisäksi Saikkosentien loppuosan ja Matinkujan yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän välisen osuuden liikennöintiä pidetään epäselvänä. Muistutuksessa esitetään Revontien ja Ritopohjantien välisen osuuden merkitsemistä kaavan mukaisesti kevyelle liikenteelle.

Saikkosentien yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän linjaus säilytetään nykyisellään. Saikkosentien ja Matinkujan välisen osuuden järjestelyä selkiytetään rakentamalla ko. katuosuudelle reunakivellä ajoradasta erotettu yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Revontien ja Ritopohjantien välinen puistoraitti merkitään yhdistetyksi pyörätieksi ja jalkakäytäväksi.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Saikkosentie asemapiirustus (pdf)

Muutettu Saikkosentie asemapiirustus (pdf)

Saikkosentie pituusleikkaus (pdf)

Revontie asemapiirustus (pdf)

Muuutettu Revontie asemapiirustus (pdf)

Revontie pituusleikkaus (pdf)

Pelkosentie asemapiirustus (pdf)

Muutettu Pelkosentie asemapiirustus (pdf)

Pelkosentie pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta