Suoraan sisältöön

Ruokkeen kaava-alueen katujen Ahkiontie, Hiekkaharjuntie, Kalhunkuja, Lylyntie, Sivakkapolku ja Timolantie katusuunnitelmat

Ruokkeen kaava-alue sijaitsee Vesangantien ja Ruokkeentien välisellä alueella noin kuuden kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta luoteeseen. Suunnittelualue on yleisilmeeltään haja-asutusluonteista taajamarakennetta, joka koostuu eri-ikäisestä rakennuskannasta. Alueelle on kaavoitettu omakotitalo- ja rivitalotontteja. Asemakaava on saanut lainvoiman 13.3.2015.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Ahkiontiellä ja pääosin Hiekkaharjuntien sekä Timolantien alkuosilla on neljätoista metriä. Kalhunkujan, Lylyntien, Sivakkapolun ja Timolantien loppuosan katualueen leveys on kaksitoista metriä. Hiekkaharjuntien loppuosan katualueen leveys on kymmenen metriä. Kalhunkujan jatkeena olevan yhdistetyn jalankulku ja pyörätien katualueen leveys on seitsemän ja puoli metriä.

Ahkiontien, Hiekkaharjuntien alkuosan, Sivakkapolun sekä Timolantien alkuosan ajoradan päällystetty leveys on viisi ja puoli metriä. Hiekkaharjuntien loppuosan, Timolantien loppuosan ja Lylyntien ajoradan päällystetty leveys on viisi metriä. Kalhunkujan ajoradan päällystetty leveys on neljä ja puolimetriä ja kevyen liikenteen väylän leveys kolme ja puoli metriä.

Katusuunnitelmassa on esitetty Hiekkaharjuntielle pysäköintipaikka kolmelle autolle, Kalhunkujan ja Lylyntien risteyksen lähelle pysäköintipaikka neljälle autolle sekä Lylyntie loppuosalle kolmelle autolle.

Katujen pintakuivatus hoidetaan avo-ojilla, hulevedet johdetaan maastoon. Kadut valaistaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Kaduille asetetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2016 on varattu 1 800 000 euron määräraha Ruokkeen katujen rakentamiseksi. Lisäksi tulevat rakennettavien vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 1.–15.9.2015.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus Hiekkaharjuntie - Ahkiontie (pdf)

Pituusleikkaus Hiekkaharjuntien loppuosa (pdf)

Pituusleikkaus Kalhunkuja ja jalankulku- ja pyörätie (pdf)

Pituusleikkaus Lylyntie (pdf)

Pituusleikkaus Sivakkapolku (pdf)

Pituusleikkaus Timolantie (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta