Suoraan sisältöön

Ryytipolun katusuunnitelma ja Sulkulantien välillä Ryytipolku - Ruulahdentie katusuunnitelman muutos

Suunnittelualue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta Kuokkalan kaupunginosassa. Alue rajautuu lännessä puistoalueeseen, etelässä Sulkulantiehen, idässä Ruulahdentiehen ja pohjoisessa rantaraittiin. Suunnittelualueella sijaitsee Jyväskylän Kristillinen opisto. Asemakaava mahdollistaa viiden kerrostalon rakentamisen Ryytipolun ja Sulkulantien varteen. Asemakaava on saanut lainvoiman 7.6.2013.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Ryytipolulla on kaksitoista metriä. Sulkulantien katualueen leveys suunnittelualueella on 25-42 metriä. Sulkulantien nykyinen katualue mahdollistaa kiertoliittymän ja kevyen liikenteen väylän rakentamisen.

Ryytipolun alkuosan (paalulle 190) ajoradan leveys reunatuesta reunatukeen on viisi metriä, loppuosalla ajoradan leveys on neljä metriä. Korotetun kevyen liikenteen väylän leveys on kolme metriä. Sulkulantien viherkaistalla erotetun kevyen liikenteen väylän päällystetty leveys on kolme metriä. Kiertoliittymän ulkohalkaisija on 27 metriä, ajoradan leveys kiertoliittymässä on 7,5 metriä. Ryytipolun varteen on suunniteltu 52-paikkainen pysäköintialue.

Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin hulevesiviemäreillä. Ryytipolku ja Sulkulantien kevyen liikenteen väylä valaistaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Kiertoliittymään ja pysäköintialueen kohdalle on suunniteltu pensasistutuksia. Ryytipolulle asetetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus ja aluepysäköintikielto. Sulkulantie kuuluu taajamanopeusrajoituksen piiriin.

Jyväskylän Energia rakentaa samassa yhteydessä alueen vesihuolto- ja kaukolämpöverkostoa.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2014 on varattu 400 000 euron määräraha hankkeen ensimmäisen rakennusvaiheen toteuttamiseksi. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuolto- ja kaukolämpölinjojen toteuttamiskustannukset. Ryytipolku rakennetaan kevään aikana. Kevyen liikenteen väylän toteuttaminen Sulkulantien varteen välille Ryytipolku Ruulahdentie on tavoitteena tämän vuoden aikana. Kiertoliittymän rakentamisajankohtaa ei ole aikataulutettu.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 21.1.–4.2.2014.

Nähtävilläoloaikana suunnitelmasta jätettiin yksi muistutus. Nähtävilläolon jälkeen suunnitelmiin tehtiin pieniä muutoksia.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Ryytipolku, asemapiirros (pdf)

Muutettu asemapiirros (pdf)

Ryytipolku, pituusleikkaus (pdf)

Muutettu pituusleikkaus (pdf)

Sulkulantien kevyen liikenteen väylä, asemapiirros (pdf)

Muutettu kevyen liikenteen väylän asemapiirros (pdf)

Sulkulantien kevyen liikenteen väylä, pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta