Suoraan sisältöön

Seminaarinkadun katusuunnitelma

Seminaarinkatu sijaitsee kaupungin keskustan välittömässä läheisyydessä. Kauppakadun jatkeena se yhdistää keskustan Alvar Aallon kadulle. Seminaarinkadulta on myös yhteys Keskussairaalantielle. Katu on kaksisuuntainen Vaasankadun ja Hämeenkadun välisellä osuudella ja yksisuuntainen Hämeenkadulta Alvar Aallon kadulle/Keskussairaalantielle. Katu on säilyttänyt vanhan nupukiveyksen Minna Canthin kadun ja Keskussairaalantien välisellä osuudella. Seminaarinkadulla on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie Seminaarinmäen puolella ja Jyväsjärven puolella jalkakäytävä.

Katusuunnitelman muutos

Katusuunnitelman muutos koskee Seminaarinkadun osuutta Keskussairaalantien ja Haarakadun välillä ja liittyy yliopiston uudisrakennuksen toteuttamiseen. Ruusupuiston asemakaava on saanut lainvoiman 23.7.2013. Asemakaavan mukaan Seminaarinkatu Haarakadun ja Alvar Aallon kadun välillä on muutettu piha-alueeksi, jonka kautta kuitenkin on sallittava yleinen jalankulku ja polkupyöräily.

Suunnitelmassa on huomioitu myös kaupunginhallituksen 17.9.2012 hyväksymän keskustan liikennesuunnitelman mukaiset ratkaisut Ruusupuiston alueen liikennejärjestelyissä.

Katusuunnitelman muutoksessa Seminaarinkadun Keskussairaalantien ja Haarakadun välinen osuus muutetaan jalankulku- ja pyörätieksi, joka liittyy edellä mainittuun piha-alueeseen heti Haarakadun sillan jälkeen. Jalankulku ja pyöräily erotetaan toisistaan eri pintamateriaalein. Jalankululle varataan 2 metriä leveä betonikivin päällystetty osuus ja pyöräilylle 3 metriä leveä asfaltoitu osuus. Pyöräily osoitetaan kaksisuuntaisena erottamalla vastakkaiset ajosuunnat toisistaan maalauksella tai kivetyllä raidalla. Kaksisuuntaisuudella halutaan ohjata keskustan suunnasta piha-alueelle saapuvat pyöräilijät oikeaan reunaa, jolloin mahdollinen riski kolaroida piha-alueella liikkuvien huoltoajoneuvojen kanssa on vähäinen. Seminaarinkadulle Keskussairaalantien liittymään toteutetaan korotettu suojatie, jotta pyöräilijät ja jalankulkijat voivat ylittää ajoradan turvallisesti.

Jalankulku- ja pyörätien korkeusasemaa voidaan nostaa nykyisestä, koska autoliikenne Haarakadun sillan alitse poistuu. Alikulkukorkeus on muutettu minimissään 3,6 metriin, jolloin väylän koneellinen hoito onnistuu. Alikulkukorkeuden madaltuessa sillan alle voidaan toteuttaa leveä betonikiveyksin päällystetty alue. Tälle alueelle voidaan sijoittaa esimerkiksi läheisten museoiden toimintaa esittelevää aineistoa. Alikulkukorkeuden madaltuessa myös nykyinen jyrkkä osuus sillan alta keskustan suuntaan loivenee. Pituuskaltevuudeksi jää kuitenkin 7,2 %.

Vapaudenkadun suunnasta Haarakadun vieressä kulkeva jalkakäytävä ohjataan suoraan Seminaarinkadun jalankulku- ja pyörätielle. Nykyiset portaat väylien välillä puretaan samoin nykyinen lyhyt jalkakäytävä osuus kiinteistön edestä.

Jalankulku- ja pyörätien hulevedet johdetaan väylän molemmin puolin olevien nupukiveyksillä verhoiltujen painanteiden kautta hulevesiviemäriin. Nykyinen hulevesiviemäri sujutetaan. Hulevesikaivot sijaitsevat ennen Haarakadun siltaa ja niiden yhteyteen voidaan muotoilla laajemmat painanteet huleveden lammikoitumista tai imeyttämistä varten. Jalankulku- ja pyörätie valaistaan ja haluttaessa myös silta on mahdollista valaista.

Seminaarinkatu välillä Hämeenkatu – Keskussairaalantie muutetaan kaksisuuntaiseksi, jotta kadun varren kiinteistöjen auto- ja huoltoliikenteelle ei tule pitkää kiertoa keskustan suuntaan yksisuuntaisen liikenteen vuoksi. Kadunvarsipysäköinti siirretään samalla ajoradan toiselle puolelle.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varauduttu kohteen kunnallistekniikan toteuttamisen aloittamiseen kesällä 2015. Kohteen rakennuskustannusten on arvioitu olevan 120 000 euroa. Lisäksi tulevat Jyväskylän Energian vesihuollon rakentamiskustannukset.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 22.4. – 6.5.2013.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen, puh. (014) 266 7594

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirros (pdf)

Pituusleikkaus J1 (pdf)

Pituusleikkaus J2 (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta