Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2016 » Seppäläntien katusuunnitelman muutos välillä Vasarakatu Ahjokadun pohjoinen liittymä

Seppäläntien katusuunnitelman muutos välillä Vasarakatu Ahjokadun pohjoinen liittymä

Suunnittelualue sijaitsee Seppälässä Kangasvuoren kaupunginosassa noin kolmen kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta koilliseen. Seppäläntien länsipuolella sijaitsee kauppa- ja teollisuustontteja, itäpuolella omakoti- ja kerrostaloasutusta. Alueella on rakenteilla vähittäiskaupan suuryksikkö eli hypermarket ja uuden kauppakeskuksen rakentaminen on alkamassa. Seppälän alueelle on tehty liikenneverkkoselvitys vuonna 2008 ja Seppäläntielle liikenteen toimivuustarkastelu vuonna 2015.

Seppäläntie on Seppälän alueen pääkatu, jota käytetään alueelle saapumisen lisäksi läpiajoyhteytenä Rantaväylän ja Lohikoskentien välillä sekä keskustan ja Kangasvuoren-Huhtasuon alueiden välillä. Liikenteellisen sujuvuuden varmistamiseksi Seppäläntien kapasiteettia parannetaan rakentamalla toinen ajorata Ahjokadun eteläisen ja pohjoisen liittymien välille liikenneverkkoselvityksen esityksen mukaisesti. Uusi ajorata sijoittuu nykyisen Seppäläntien länsipuolelle. Seppäläntielle Vasarakadun ja Ahjokadun eteläisen liittymän välille rakennetaan kolmas kaista Ahjokadulle kääntymistä varten. Kytökadun liittymä ja Ahjokadun pohjoinen liittymä varustetaan liikennevaloilla. Samassa yhteydessä uusitaan myös katuosuuden nykyisiä liikennevalolaitteita.

Seppäläntien asemakaavan mukainen katualueen leveys vaihtelee noin kahdestakymmenestäseitsemästä metristä noin neljäänkymmeneen metriin. Ajoratojen suunniteltu leveys on seitsemän metriä, ajoradoilla on molempiin suuntiin kaksi ajokaistaa (3,5 m + 3,5 m). Lisäksi liittymissä on kääntymiskaistoja. Ajoratojen poikkileikkaus on reunatuellinen, reunatukena käytetään 12 senttimetriä korkeaa betonista reunakiveä. Ajoratojen välissä on viisi metriä leveä viherkaista, johon istutetaan puita ja pensaita. Kadun vierialueet nurmetetaan. Rakennettavan katuosuuden pituus on noin 1,3 kilometriä.

Seppäläntien kuivatus hoidetaan hulevesikaivoilla, hulevedet johdetaan nykyisten hulevesiviemäreiden kautta Aholaidassa olevaan avo-ojaan. Katuosuuden valaistus uusitaan, valaisinpylväät sijoitetaan viherkaistalle ajoratojen väliin. Seppäläntien itäpuolella olevan kevyen liikenteen väylän valaistus uusitaan samassa yhteydessä. Jyväskylän Energia muuttaa katuosuudella olevat ilmajohdot maakaapeleiksi.

Kytökadun katusuunnitelman mukainen linjaus sijoittuu osittain asemakaavan puistoalueelle. Katulinjan aiheuttama ylitys on kuitenkin vähäinen ja perusteltu liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden kannalta eikä vaikeuta kaavan toteuttamista. Asemakaavoitus puoltaa katusuunnitelman mukaista linjausta.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2016 on varattu 600 000 euron määräraha Seppäläntien toisen ajoradan ensimmäisen vaiheen rakentamiseksi. Hankkeen arvioidut suunnitelman mukaiset rakentamiskustannukset ovat noin 2 miljoonaa euroa. Kohteen rakentaminen on aikataulutettu vuosille 2016-2017.

Suunnitelmat olivat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§:n mukaisesti julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 16.2.–1.3.2016.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Yleiskartta (pdf)

Katusuunnitelma plv 0_400 (pdf)

Katusuunnitelma plv 400_800 (pdf)

Katusuunnitelma plv 800_1100 (pdf)

Katusuunnitelma plv 1100_1360 (pdf)

Liikenteenohjaus plv 0_400 (pdf)

Liikenteenohjaus plv 400-800 (pdf)

Liikenteenohjaus plv 800_1100 (pdf)

Liikenteenohjaus plv 1100_1360 (pdf)

Pituusleikkaus plv_0_850 (pdf)

Pituusleikkaus plv_850_1360 (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta