Suoraan sisältöön

Säynätsalon Koulurannan asemakaava-alueen katujen Kilkitniementie (plv. 0-200), Koulurannantie ja Virkalantie (plv. 0-37) katusuunnitelmat

Suunnittelualue sijaitsee Säynätsalon kaupunginosassa pääsaaren luoteisosassa noin kuudentoista kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta. Alue rajautuu etelässä, lännessä ja pohjoisessa Päijänteeseen, idässä Parviaisentiehen.

17.12.2012 vahvistetun asemakaavan mukainen katualueen leveys Kilkitniementiellä on 12 metriä ja Koulurannantiellä 10 metriä. Kilkitniementien päällystetty ajoradan leveys on viisi metriä. Kilkitniementien pintakuivatus hoidetaan avo-ojin, hulevedet johdetaan maastoon. Tässä katusuunnitelmassa vahvistettavan katuosuuden pituus on 200 metriä. Mahdollisen kaavamuutoksen takia Kilkitniementien asemakaavan mukaiselle katualueen loppuosalle (plv. 200-355) ei toistaiseksi ole laadittu katusuunnitelmaa.

Koulurannantien päällystetty leveys reunatuesta reunatukeen on viisi metriä. Reunatukena käytetään yliajettavaa 60 mm korkeaa liukuvalettavaa betonireunatukea. Koulurannantien yhteispituus on noin 430 metriä. Katualueen pintakuivatus hoidetaan hulevesikaivoin, hulevedet johdetaan maastoon. Koulun entinen kulkuväylä muutetaan yhdistetyksi jalkakäytäväksi ja polkupyörätieksi, kulkuyhteys Parviaisentielle katkaistaan. Väylän päällystetty leveys on 3,5 metriä ja pituus noin 50 metriä. Koulurannantien varteen on suunniteltu kaksi pysäköintialuetta yhteensä kahdeksalle autolle.

Virkalantien (plv. 0-37) päällystetty leveys reunatuesta reunatukeen on viisi metriä, kadun loppuosa jää nykyiselleen. Kadun alkuosan pintakuivatus hoidetaan hulesikaivoin. Virkalantien varteen on suunniteltu pysäköintialue kolmelle autolle.

Katujen vierialueet nurmetetaan ja kadut valaistaan. Kaduille asetetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus sekä aluepysäköintikielto.

Jyväskylän Energia rakentaa tarvittavat vesi- ja viemäriputket sekä kaukolämpölinjat samanaikaisesti kadunrakennustöiden yhteydessä.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2015 on varattu 75 000 euron määräraha ensimmäisen vaiheen toteuttamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa Koulurannan asemakaava-alueelta on tarkoitus rakentaa Kilkitniementietä noin 100 metriä mahdollistaen korttelin 79 kolmen omakotitalon rakentamisen. Lisäksi tulevat vesihuoltolinjojen ja kaukolämpölinjojen toteuttamiskustannukset. Seuraava rakennusvaihe ajoittuu vuodelle 2016.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros sekä Säynätsalon aluetoimistossa os. Parviaisentie 9 18.11.–2.12.2014. Nähtävilläoloaikana suunnitelmasta jätettiin yksi muistutus. Asunto Oy Säynätsalon Virkalan hallituksen muistutuksessa esitetyn mukaisesti taloyhtiön tonttiliittymät sekä Virkalantielle että Kilkitniementielle säilyvät. Virkalantiellä olevan tonttiliittymän paikkaa on tarkistettu.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Kilkitniementie, asemapiirustus (pdf)

Kilkitniementie, muutettu asemapiirustus (pdf)

Kilkitniementie, pituusleikkaus (pdf)

Koulurannantie, osuus 1, pituusleikkaus (pdf)

Koulurannantie, osuus 2, pituusleikkaus (pdf)

Kouluranta, kevyen liikenteen väylä, pituusleikkaus (pdf)

Virkalantie, pituusleikkaus (pdf)Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta