Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2016 » Suluntien kevyenliikenteenväylä välillä Nokka Kaakkuri

Suluntien kevyenliikenteenväylän katusuunnitelma välillä Nokka Kaakkuri

Suunnittelualue sijaitsee Huhtasuon kaupunginosassa noin kuuden kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta koilliseen. Alue rajautuu lännessä Sulun kerrostaloalueeseen, pohjoisessa puistoalueeseen, idässä Kaakkolammen asuntoalueeseen ja etelässä Suluntiehen. Suunnittelualueen asemakaavat ovat vahvistuneet vuosien 1971 - 1988 välillä.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Suluntien suunniteltavalla osalla on pääosin 14 metriä. Nokan ja Kaakonpyrstön välillä sekä linja-autojen päätepysäkin kohdalla katualue on leveimmillään yli 50 metriä. Suluntien ajoradan leveys välillä Kaakonpyrstö Kaakkuri on 6,5 metriä. Rakennettavan kevyen liikenteen väylän leveys on 3,5 metriä. Välillä Kaakonpyrstö Kaakkuri päällysteen leveys on 3,0 m, reunatuen ja päällysteen väliin rakennettavan erotuskaistan leveys on 0,5 metriä.

Katujen pintakuivatus hoidetaan hulevesikaivoin ja avo-ojin. Hulevedet johdetaan viheralueille. Suluntien valaistusta ei uusita tämän hankkeen yhteydessä. Väylän reuna-alueet nurmetetaan. Suunnittelualue kuuluu pääosin 40 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin, linja-autojen päätepysäkin jälkeen kadun nopeusrajoitus on 30 km/h.

Väylän rakenteita sijoittuu yksityisten kiinteistöjen alueille ja puistoalueelle. Väylän rakentamisesta osittain kiinteistöjen alueelle on sovittu kyseisten kiinteistöjen kanssa työlupamenettelyllä. Kaavoittaja puoltaa väylän sijoittamista asemakaavan VL-alueelle nykyisen kadun luiskaan.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2017 ei ole varattu erillistä määrärahaa väylän rakentamiseksi. Suunnitelman mukainen alustava kustannusarvio on noin 150 000 euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa liikenneturvallisuuskohteena lähivuosina. Päätepysäkin jälkeen alkavalla osuudella pengerrakenteeseen on tarkoitus käyttää lähialueiden kunnallistekniikan työmailta saatavia kelvollisia maa-aineksia.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 2.-16.12.2016.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta