Suoraan sisältöön

Haapaniemen alueen kadun Taavetinpolun katusuunnitelma

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän 68. kaupunginosassa, Haapaniemessä, noin kuusi kilometriä linnuntietä Jyväskylän keskustasta kaakkoon. Alue rajautuu idässä puistoalueeseen, pohjoisessa Taavetintiehen sekä lännessä ja etelässä Kaaritiehen. Suunnittelualueen asemakaava on valmistunut vuonna 2016.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Taavetinpolun suunniteltavalla osalla on 10,0 - 19,0 metriä. Taavetinpolun ajoradan leveys paaluvälillä 0 - 68 on 5,0 m. Paaluvälillä 68 - 87 rakennetaan kääntöpaikka, jonka suurin leveys on 12 metriä. Kääntöpaikan yhteyteen rakennetaan 3 pysäköintipaikkaa.

Katujen pintakuivatus hoidetaan hulevesiviemärillä ja ritiläkaivoin. Taavetinpolku valaistaan ja katujen reuna-alueet nurmetetaan. Taavetinpolku kuuluu 40 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin kuin myös aluepysäköintikiellon piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2017 on varattu 80 000 € määrärahaa kadunosan rakentamiseksi. Hanke toteutetaan kevään 2017 aikana.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 18.11. - 2.12.2016.

lisätiedot suunnitteluinsinööri Antti Levänen, puh. (014) 266 0554

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta