Suoraan sisältöön

Tahkonkaaren aukion rakennussuunnitelma

Tahkonkaari on Kuokkalan keskustassa sijaitseva aukio. Aukion ympäristöön sijoittuu kirkon lisäksi liikerakennuksia sekä asutusta, aukiolla ei ole varsinaisesti ajoneuvoliikennettä.

Rakennussuunnitelmassa on esitetty aukion eteläpuoleisen osan pinnoittamisen suunnitelma. Kyseessä oleva aukion osa on nykyisin murskepintainen kenttä, joka pinnoitetaan betonikivillä noudatellen Tahkonkaaren pohjoisosassa käytettyä betonikivityyppiä sekä ladontamallia.

Aukion rakenne ja kunnallistekniikka:

Nykyinen murskepintainen osa aukiosta on jo valmiiksi alusrakenteidensa osalta valmis. Aukion kirkon puoleinen reuna pohjataan reuna-alueeltaan ennen koko alueen pintausta. Muulta osalta aukiota kuoritaan nykyistä kulutuskerrosta tarvittavilta syvyydeltä sekä muotoillaan suunnitelman mukaisesti.

Aukion kuivatus hoidetaan hulevesiviemärein käyttäen pääosin jo olemassa olevia sadevesilinjastoja. Muun rakennustyön yhteydessä korjataan vanhan aukion reunassa olevia painumia sekä kivettyjen alueiden kohtia, joissa on ilmennyt huleveden lammikoitumista.

Kadun pintarakenteet :

Aukion pinta ladotaan harmaan ja musta sävyisistä betonisidekivistä. Kivityyppeinä käytetään Sauva- ja Kartano-kiveä. Kiviladontojen ladontasuunnat noudattavat jo rakennetun aukion tyyliä, ladontakuviot ovat hillittyjä.

Katuvalaistus, katukalusteet ja -varusteet sekä istutukset:

Aukion valaistus säilyy nykyisellään. Kirkon puoleisella sivustalla sijaitsevat 2 kpl valaisinpylväitä siirretään aukion reunaan sekä täydennetään yhdellä uudella pylväällä, mikäli on löydettävissä nykyisen tyyppistä valaisinta. Valaisinpylvään pois jättäminen ei vaikuta aukion valaistusolosuhteisiin.

Aukion päädyssä oleva penkki uusitaan, samoin penkkisyvennyksen kiveys korjataan kokonaisuudessaan.

Aukion uudistettavalla osalla on nykyisin 4 kpl katupuita, joiden ympärillä olevat vanhat betoniset "kaivonrengasaltaat" puretaan pois ja samassa yhteydessä inventoidaan puiden kunto. Puuistutusten ympärille rakennetaan n. 50 cm korkea yhtenäinen muuri betonikivistä (esim. muurikivi). Muurin rajaama alue täytetään kasvualustalla, jolle istutetaan matalaa maanpeitekasvillisuutta sekä pensaita. Matalareunainen istutusalue toimii samalla aukioiden välissä rajaavana elementtinä.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varauduttu kohteen toteuttamiseen kesäkaudella 2012. Kohteen toteuttamisen kustannuksiin on varattu investointiohjelmassa 75 000 €.

Rakennussuunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 2.5. - 16.5.2012.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen, puh. (014) 266 7594

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Tyyppipoikkileikkaukset (pdf)

Tasauspiirustus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta